xs
xsm
sm
md
lg

จี้อธิการบดี ม.ขอนแก่นตรวจสอบนักวิชาการ เหตุทำวิจัยเอื้อนายทุนใช้ บขส.เพียงแห่งเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

กลุุ่่มผู้เดือดร้อนจากการใช้สถานีขนส่งขอนแก่นเพียงแห่งเดียว ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบจริยธรรมนักวิชาการ ที่ทำงานวิจัยเอื้อนายทุน
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - กลุ่มผู้เดือดร้อนจากการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่นเพียงแห่งเดียว รวมตัวยื่นตรวจสอบจริยธรรมนักวิชาการ ม.ขอนแก่น กรณีทำโครงการวิจัยศึกษาการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารที่เอื้อต่อนายทุน และให้ยุบรวมใช้สถานีขนส่งขอนแก่นเพียงแห่งเดียว

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จำนวน 20 คน ยื่นหนังสือถึง รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ตรวจสอบโครงงานวิจัยและจริยธรรมของนักวิชาการ กรณี “การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการด้านขนส่งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารของสถานีขนส่ง แห่งที่ 3” เดือนกรกฎาคม 2557 โดย ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ คณะจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยออกมารับหนังสือและจะส่งเรื่องให้ผู้บริหารต่อไป

จากปัญหาการย้ายรถโดยสารประจำทางให้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งปรากฏความเดือดร้อนของประชาชนเป็นวงกว้าง และเป็นประเด็นทางสังคมขณะนี้ ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 และครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีมติให้ย้ายรถโดยสารประจำทางทั้งหมดจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ไปเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว โดยอ้างเหตุผลประกอบจากโครงงานวิจัยฉบับนี้

ด้านนายสวาท อุปฮาต ผู้แทนเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เหตุที่มายื่นหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะนักวิชาการไม่มีความเป็นกลาง การศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนายทุน ไม่ได้มองถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องอาศัยการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนในการเดินทางที่เข้ามาทำงานในเมือง

กลุ่มคนเหล่านี้คือคนที่มีรายได้น้อย เขาเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาพัฒนาเมืองขอนแก่น ควรมีสถานี หรือจุดถ่ายคนที่อยู่ในเมือง บขส.1 ไม่ใช่ตัวการที่ทำให้รถติด ก่อมลพิษ ตามที่กล่าวอ้าง เมื่อดูในวัตถุประสงค์ของการศึกษา ไม่ได้กล่าวถึงการรวมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 1 และ 2 ไปรวมกันเป็นแห่งเดียวที่สถานีขนส่งแห่งที่ 3

แต่กลับปรากฏว่ามีการสอดแทรกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อีกทั้งแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ และมีลักษณะเป็นคำถามชี้นำเพื่อให้ได้ผลการสำรวจตามที่ต้องการคือการรวมสถานีขนส่งทั้งหมดไปใช้แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมายังมีการจัดทำใบปลิวที่เข้าข่ายการโฆษณา โดยการอ้างสังกัดและตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งขัดกับหลักจริยธรรมของวิชาการที่ต้องเป็นกลางและนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ หลังจากนี้ทางเครือข่ายฯ จะติดตามความคืบหน้าในการจัดการเรื่องดังกล่าวต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...