xs
xsm
sm
md
lg

DSl จับมือผู้ว่าฯ สระแก้ว ยันตลาดโรงเกลือห้ามขายของละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สระแก้ว - DSl เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะประสานงานเพื่อบูรณาการป้องกันและปรามปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในตลาดโรงเกลือ เผยเดินหน้าต่อ กำหนด 9 มาตรการเข้ม ห้ามขายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง ด้านพ่อค้าโรงเกลือเผยตลาดโรงเกลือคงเหลือแค่ตำนาน

วันนี้ (9 ก.พ.) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระแก้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธานคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อบูรณาการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล”

พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจัดหวัดสระแก้ว ที่ปรึกษาคณะทำงาน และมีคณะทำงาน เช่น ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนกรมสรรพสามิต เพื่อประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตลาดโรงเกลือ เพราะถือเป็นปัญหาใหญ่ มีความละเอียดอ่อน เกี่ยวพันต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสหภาพยุโรป และกัมพูชา

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจังหวัดสระแก้ว “สระแก้ว โมเดล” ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการ 1 ปี (มี.ค.59 -ก.พ.60) โดยมีการกำหนดกรอบการดำเนินการดังนี้ คือ

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขาย และประชาชนทราบถึงนโยบาย ไม่ให้มีการชื้อขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

2.จัดทำแผนที่ แผนผัง จุดจำหน่ายสินค้าละเมิดทั้งหมดในพื้นที่

3.จัดทำบัญชีรายชื่อนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้อง

4.จัดสัปดาห์รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

5.เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจด่านบริเวณชายแดน และบริเวณเส้นทางออกจากจังหวัดไม่ให้มีสินค้าลำเลียงผ่านชายแดนเข้ามาในจังหวัดสระแก้ว และกระจายไปทั่วประเทศ

6.จัดชุดตรวจร่วมระหว่างจังหวัดสระแก้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญา ป.ป.ท. ภาคเอกชน ฯลฯ เพื่อกดดันผู้ขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

7.ประชุมทำความเข้าใจต่อเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของตลาด และผู้ค้ารายใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจำหน่ายสินค้าให้เป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย เช่น สินค้ามือสอง สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร ฯลฯ

8.จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในจังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่ในการประสานงานด้านการปราบปราม และรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการปราบปรามในพื้นที่

และ 9.ประชาสัมพันธ์ แถลงผลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือตามโครงการ “สระแก้วโมเดล”

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวอีกว่า การทำงานต่อไปคณะทำงานจะดำเนินการกดดันผู้ประกอบการสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยจังหวัดจะมีคำสั่งภายในของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ขอให้คณะทำงานฯ ชุดนี้ทำหน้าที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่จังหวัดอีกทางหนึ่งในการกดดันในเบื้องต้นให้ทิ้งระยะห่างๆ และค่อยๆ กดดันให้ความถี่มากยิ่งขึ้น แผนปฏิบัติการฯ น่าจะเริ่มต้นดำเนินการได้โดยเร็ว และจะได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเร็วๆ นี้

ปัจจุบัน การละเมิดสินค้าทางปัญญาเป็นปัญหาในวงกว้างที่มีการขยายตัวมากในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ที่สามารถพบเห็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาวางจำหน่าย

การเติบโตของตลาดโรงเกลือมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน และกำไรอย่างมหาศาลที่ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการกระทำความผิดของตน

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศของกลุ่มประชาคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งต้องให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นสำหรับเรื่องของสินค้าและบริการ เนื่องจากการผลิตสินค้าด้วยภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ควรได้รับความคุ้มครอง หากประเทศใดไม่ให้ความสำคัญต่อสิทธิทางความคิด หรือไม่เคารพกฎหมายแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อการค้า และการลงทุนของประเทศนั้นๆ เช่น การถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศเจ้าของลิขสิทธิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะประเทศไทยมีเขตพื้นที่ชายแดนของอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอปอยเปต จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

โดยมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย เป็นพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว จึงทำให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ มีการขายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนนับพันร้าน ทำให้หน่วยงานใดหน่วยงานนึ่งเข้าไปดำเนินการลำบาก เพราะศักยภาพไม่เพียงพอในการป้องกัน และปราบปรามอย่างเด็ดขาดได้

ทำให้เขตพื้นที่ชายแดนมีการซื้อขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากันอย่างแพร่หลาย เกี่ยวกับเรื่องนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัด หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องให้ความสำคัญ และทำงานแบบบูรณาการ

ด้านแหล่งข่าวจากพ่อค้าในตลาดโรงเกลือรายหนึ่ง เผยว่า หากทางการห้ามจำหน่ายสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม ตลาดคงจะต้องปิด เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของเหล่านี้กว่า 90% เป็นชาวกัมพูชา หากขายไม่ได้คงต้องกลับเข้าไปขายฝนฝั่งปอยเปตแทน

จริงๆ แล้วนักท่องเที่ยวที่มาตลาดโรงเกลือ ส่วนใหญ่จะมาเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้ ถ้าไม่มีขายนักท่องเที่ยวคงไม่มา พ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน

สำหรับสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่เคยมีจำนวนมากในตลาดโรงเกลือนั้นปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องหาสินค้าเลียนแบบมาจำหน่ายเพื่อความอยู่รอด หากห้ามนำมาจำหน่ายไม่นาน ตลาดโรงเกลือคงเหลือแค่ตำนาน

สำหรับตลาดโรงเกลือ มีเนื้อที่ 66 ไร่ นับเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนเข้าไปดำเนินการจัดทำเป็นตลาดการค้า มีร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน แบ่งเป็น 5 โซน คือ

ตลาดเดชไทย จำหน่ายสินค้าจำพวกรองเท้ามือสอง ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดโรงเกลือใหม่ จำหน่ายสินค้ามือสองทั่วไป เช่น เสื้อผ้า เครื่องนอน สินค้าจากจีน ตลาดรัตนธรรม จำหน่ายปลาสด และตลาดโกลเด้นท์เกต ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเลียนแบบลิขสิทธิ์มากที่สุดกำลังโหลดความคิดเห็น