xs
xsm
sm
md
lg

เร่งถอดบทเรียน 9 จว.เหนือ รับมือหมอกควันไฟป่าปี 57

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - หลายหน่วยงานระดมสมองถอดบทเรียนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าปี 56 เตรียมรับมือสถานการณ์ปี 57 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแจงเปิดเวทีหาแนวทางปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพ ยัน 8 มาตรการของรัฐเป็นสัญญาณบวก ส่งผลทำงานมีทิศทางชัดเจน อาเซียนเล็งจัดเวทีหารือด้วย หลังหมอกควันลุกลามเป็นปัญหาระดับภูมิภาคแล้ว

วันนี้ (1 ก.ค.) ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ วิว จ.เชียงใหม่ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและเตรียมแนวทางการแก้ปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2557 มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอข้อมูลหมอกควันและไฟป่า รวมทั้งผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ตามมาตรการ 8 ข้อที่คณะรัฐมนตรีให้นำไปใช้ปฏิบัติ พร้อมทั้งทบทวนผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงใช้ในปี 2557

นายวิเชียรกล่าวว่า จากผลการดำเนินงานปี 2556 นี้พบว่า 9 จังหวัดภาคเหนือมีวันที่คุณภาพอากาศเกินกว่ามาตรฐาน 46 วัน ขณะที่ จ.แม่ฮ่องสอนมีหมอกควันและไฟป่ารุนแรงที่สุด ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน สูงสุดถึง 428 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อเทียบกับปี 2555 ถือว่าบรรเทาความรุนแรงของปัญหาได้ 1 ใน 3 แต่หากพิจารณาจากเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการไม่ให้มีการเผาป่าเกิดขึ้น ถือว่าผลยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

นายวิเชียรกล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2557 จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพูดคุยกันถึงประสิทธิภาพ ปรับปรุงในจุดใดบ้าง ไม่ว่าการบังคับใช้กฎหมาย การหามาตรการควบคุมการเผาที่เหมาะสม หรือประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อควบคุมการเผาจากนอกประเทศ เป็นต้น ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะมีการกำหนดแนวทางให้การดำเนินงานในปี 2557 สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการไฟป่าแห่งชาติก่อนเสนอรัฐบาลต่อไป

นายวิเชียรกล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ประเทศในอาเซียนจึงเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยวันที่ 15-17 กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอาเซียนตอนล่าง ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และไทย ซึ่งจะหารือกันถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ส่งผลกระทบถึงภาคใต้ของไทย ขณะที่เดือนตุลาคมจะมีการประชุมเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดอีกครั้ง

นายวิเชียง จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กำลังโหลดความคิดเห็น