xs
xsm
sm
md
lg

จากไทใหญ่ ถึงล้านนาไทเมือง ย้อนวิถีสู่อดีต จิตวิญญาณที่ปราศจากรสเมรัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ก่อนที่รัฐไทยจะถือกำเนิดขึ้นมาเช่นในปัจจุบันนี้ มีทฤษฎีที่เชื่อกันว่าคนไทมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในหุบเขาตอนกลางของประเทศจีน โดยมีอาณาจักรของตนเองนามว่า ไทเมือง ซึ่งมีความยิ่งใหญ่เป็นปึกแผ่นมาตั้งแต่ 3,500 ปีก่อน พ.ศ. ก่อนที่จะล่มสลายลงและแตกออกเป็นชนชาติ ไ รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น