xs
xsm
sm
md
lg

ทส.ร่วม 5 จังหวัด 34 เทศบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเร็วๆ นี้ อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และโครงการ “การพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี อุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 34 แห่ง ณ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ และเป็นแบบอย่างให้จังหวัดและเทศบาลอื่นๆ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ


กำลังโหลดความคิดเห็น...