xs
xsm
sm
md
lg

มาตรฐานไอเอสโอ การันตี กฟผ. เป็นองค์กรโปร่งใส ด้านข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 จาก พรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา
ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ได้การันตี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นองค์กรโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก โดยร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศ พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบคาร์บอนต่ำ
วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กฟผ. ได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 โดย กฟผ. ได้จัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา อันแสดงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของ กฟผ. นอกจากนั้นแล้วยังนำส่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ในนามประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับประเทศต่อไป
สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 กฟผ. ได้พัฒนารูปแบบและขยายขอบเขตการจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และสำนักงาน โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร ในช่วงระยะเวลาติดตามผลระหว่าง เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 31.06 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหมาะสมกับองค์กรและมีประสิทธิภาพต่อไป


“MQDC ผนึก อบก. / อีอีซี – ดีที”ลดโลกร้อน ย้ำ“เดอะ ฟอเรสเทียส์”ใส่ใจทุกชีวิต
“MQDC ผนึก อบก. / อีอีซี – ดีที”ลดโลกร้อน ย้ำ“เดอะ ฟอเรสเทียส์”ใส่ใจทุกชีวิต
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และบริษัทอีอีซี – ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด ในการร่วมประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน “โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์” เป็นเวลา 3 ปี ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 40% ผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียน ระบบพลังงานประสิทธิภาพสูง และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของผืนป่าภายในโครงการบนพื้นที่กว่า 398 ไร่ บริเวณถนนบางนา
กำลังโหลดความคิดเห็น...