xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

คนใกล้บ้าน เราห่วงใย แบบใกล้ใจ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “คนใกล้บ้าน เราห่วงใย แบบใกล้ใจ” ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ได้แก่ การคัดกรองเบาหวาน เจาะน้ำตาลในเลือด ตรวจมวลกระดูก ทดสอบความคล่องตัวและการทรงตัวในผู้สูงอายุ การโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม การดูแลภาวะสมองเสื่อม การตรวจเต้านม และวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ วันที่ 13 ม.ค. ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

ครอบครัวคนรักษ์ข้อ
รพ.พญาไท 3 เขตบางกอกใหญ่ กทม. ขอเชิญร่วมงาน “ครอบครัวคนรักษ์ข้อ” ครั้งที่ 9 “เดินตามรอยพ่อ...ขอเป็นผู้ให้” วันที่ 15 ม.ค. เวลา 15.00-18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวนสะพานพระราม 9) ฝั่งพระนคร

พบกับ นิทรรศการ “เดินตามรอยพ่อ” ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และถามตอบปัญหาสุขภาพ โดย รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ สถาบันผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
สอบถามรายละเอียด โทร. 1772

อุบัติเหตุทางตา : อันตรายที่สามารถป้องกันได้
งานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอเชิญร่วมโครงการความรู้โรคตาสู่ประชาชน เรื่อง “อุบัติเหตุทางตา : อันตรายที่สามารถป้องกันได้” โดย ผศ.นพ.ไพบูลย์ บวรวัฒนะดิลก, พญ.เบญญาภา สุรเกียรติชานุกูล และ พว.ปวริศา ตันเจริญ วันที่ 19 ม.ค. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2926-9916

ทำฟันฟรี ทำดีเพื่อพ่อ
เนื่องในโอกาสฉลอง 100 ปี การประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับบริการทันตกรรมฟรีในโครงการ “จุฬา 100 ปี ทันตแพทย์ร่วมทำดี ถวายพระภูมี ภูมิพล” ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า ให้ประชาชนจำนวน 2,089 ราย วันที่ 20 ม.ค. ณ รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/Dentistrychula

ค่ายสุขภาพวิถีธรรม
การแพทย์วิถีธรรม ค่ายสุขภาพพึ่งตน โดยหมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน) และทีมงานจิตอาสา ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายสุขภาพแบบวิถีธรรม ดังนี้

วันที่ 5-13 ม.ค. “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร สอบถามรายละเอียด โทร. 08-2347-3898 (คุณนิดน้อย), 08-9753-3051 (คุณป้าปาน)
วันที่ 15-23 ม.ค. “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6883-2834 (คุณมล), 08-1208-2211 (คุณแก้ว)
วันที่ 23-31 ม.ค. “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” ณ พุทธมลฑลแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียด โทร. 08-4787-8604 (คุณบุญทัน), 08-4786-5870 (คุณบานเย็น)
วันที่ 28-30 ม.ค. “งานฉลองธรรมชาติอโศก (ปอยหนาว) ครั้งที่ 13” ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันที่ 1-9 ก.พ. “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ สอบถามรายละเอียด โทร. 08-2347-3898 (คุณนิดน้อย), 08-9753-3051 (คุณป้าปาน)

ดูแล ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โรคมะเร็งเต้านม
รพ.ไทยนครินทร์ เขตบางนา กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมและฟังการเสวนา หัวข้อ “ดูแล ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โรคมะเร็งเต้านม” โดย พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก แพทย์ศูนย์โรคเต้านม วันที่ 21 ม.ค. เวลา 08.00-12.00 น. ณ เวทีกิจกรรม ชั้น G (ฝั่งศัลยกรรม)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2361-2727

สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม เปิดอบรมวิชาการ สำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง (ครั้งที่ 1)” วันที่ 9 ม.ค. เวลา 09.00-16.00 น. ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดดังนี้

เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.20-10.30 น. บรรยาย เรื่อง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคตามภูมิปัญญาไทย” โดย รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์
เวลา 10.45-12.00 น. บรรยาย เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม” โดย รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์
เวลา 13.00-14.00 น. ชมนิทรรศการถาวร “สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากล”
เวลา 14.00-15.00 น. ศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
เวลา 15.00-16.00 น. สาธิตการขยายพันธ์สมุนไพร
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2441-5272-4 (คุณจักรพล คนเที่ยง)

มหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมสมุนไพรไทอีสาน สืบสานภูมิปัญญาสู่สากล...ก๋อ” ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภายในงานพบกับสมุนไพรไทอีสาน คืนความหนุ่มความสาว ชะลอวัย นิทรรศการภูมิปัญญาและสมุนไพรไทอีสาน 20 จังหวัด รพ.วัดคำประมง รักษาโรคมะเร็ง สมาธิบำบัดเพื่อการเยียวผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เสวนาวิชาการบูรณาการสหวิชาชีพ

พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพฟรี โดยแพทย์แผนไทย รักษาเข่าเสื่อมด้วยการพอกเข่า อบรมการแปรรูปสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจและรายได้ และชิมอาหาร “สมุนไพรไทเล” เพื่อสุขภาพ
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1708-3113, 08-3145-5780 ต่อ 104, 307

Elder Fair Thailand 2017
งานแฟร์มิติใหม่ของผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อคนรักสุขภาพ คนรักผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. ณ Hall 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานพบกับการจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น โรงพยาบาลและการแพทย์ เวชภัณฑ์ต่างๆ บ้านพักผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีใหม่ๆที่ให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น อาหารสุขภาพ ชมรม สมาคม ผู้สูงอายุ และการสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ

ตรวจสุขภาพสายตา
คลินิกสายตา คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการตรวจสายตาและสุขภาพตา ด้วยห้องตรวจพร้อมเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัย การตรวจถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล โดยนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา (Doctor of Optometry)

การให้บริการประกอบด้วย การตรวจสายตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง การตรวจสุขภาพดวงตา เช่น จอประสาทตา กระจกตา ความดันตา การตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาลอก การตรวจอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

หมายเหตุ : การตรวจใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ผู้จะขอรับบริการโปรดโทรจองคิวนัดตรวจล่วงหน้า โทร. 0-2310-8911 ในวันเวลาที่คลิกนิกเปิดให้บริการ คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์

ก้าวแรกสู่ครรภ์คุณภาพ 2017
รพ.เจ้าพระยา เขตบางกอกน้อย กทม. ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมสัมมนากับโครงการ “ก้าวแรกสู่ครรภ์คุณภาพ 2017” พร้อมฝึกการบริหารร่างกายก่อนคลอดโดยคุณครูสอนโยคะ วันที่ 21 ม.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6341-9297, 08-6341-9303

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 193 มกราคม 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...