xs
xsm
sm
md
lg

บทความเรื่อง : สารโลหะในฝุ่น PM2.5

เผยแพร่:   โดย: ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล และ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ปัจจุบันนี้ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักถึงภัยอันตรายจากการหายใจเอาฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย โดยความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหน้าหนาว รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...