xs
xsm
sm
md
lg

เคยร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์ต่อสู้กับรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: สามารถ มังสังคน ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม ด้วยการเป็นครูบาอาจารย์ เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเมือง และเป็นนักวิชาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี ข้อด้อยของลัทธิคอมมิวนิสต์ ทำให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้เกี่ยวกับลัทธินี้เพิ่มขึ้น และหนึ่งคนในจำนวนนี้ก็คือ คุณเทิดภูมิ ใจดี จะเห็นได้จากงานเขียนหนังสือ ซึ่งเปิดเผยให้เห็นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งทำให้คอมมิวนิสต์ต้องพ่ายตามทัศนะของนักทฤษฎีโซเวียต 2 ข้อคือ

ข้อที่ 1 เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ข้าพเจ้าในฐานะนักทฤษฎีของพรรค ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีต่างๆ ศึกษาทุกลัทธิ ทุกศาสนา ข้าพเจ้าเห็นว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นจริง พิสูจน์ได้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นมาร์กซิสต์ตั้งแต่กำเนิด ข้าพเจ้าจะเลือกนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำใจของข้าพเจ้า พวกสหายซ้ายไร้เดียงสา และขวาตกขอบ เหตุแห่งความวุ่นวาย

เมื่อพูดถึงฝ่ายซ้าย คนไทยทุกคนที่สนใจปัญหาบ้านเมือง และมีอายุกาลผ่านยุคที่ภัยคอมมิวนิสต์คุกคามประเทศไทย จะเข้าใจทันทีว่าหมายถึงผู้ที่นิยมชมชอบลัทธิมาร์กซิสต์ ซึ่งทำลายศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ด้วยเข้าใจผิดคิดเอาเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบที่เป็นอยู่เดิมเป็นระบอบคอมมิวนิสต์

แต่หลังจากต่อสู้มาเป็นเวลานาน ในที่สุดฝ่ายคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ และส่วนหนึ่งยอมออกจากป่ามาและกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทย ภายใต้นโยบาย 66/23 ในยุคของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และจากการที่พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยล่มสลายนี้เอง ผู้ควรจะภูมิใจที่พุทธศาสนาดำรงอยู่ในประเทศไทย และคนไทย ก็นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ที่เมืองไทยก็เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา นับเป็นสิ่งที่ดีงามยิ่ง

ข้อที่ 2 เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย ข้าพเจ้าได้ศึกษาและค้นคว้าว่า ทำไมพระมหากษัตริย์ไทยถึงดำรงอยู่ได้อย่างยาวนาน ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยเป็นกษัตริย์ที่ก้าวหน้า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เคารพของประชาชน พวกสหายก็ได้ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับกษัตริย์รัสเซีย พระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟมาแล้ว คงจะเข้าใจดีว่ากษัตริย์ไทยต่างกับกษัตริย์รัสเซียโดยสิ้นเชิง พระมหากษัตริย์ไทยมีความเมตตาต่อประชาชน สมัยพระเจ้าซาร์มีความโหดเหี้ยมต่อประชาชน รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่รัสเซีย ได้นำเอาความคิดที่ก้าวหน้าไปพัฒนาประเทศ สร้างมิตรกับรัสเซียทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากอาณานิคมของต่างชาติได้

พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๙) ข้าพเจ้าทราบว่า เป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดของโลกองค์หนึ่ง สหายควรจะภูมิใจในสองสถาบันคือ พุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

แต่การล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มิได้ทำให้ผู้ร่วมกระบวนการคอมมิวนิสต์ทุกคนกลับใจ ด้วยเห็นพิษเห็นภัยของลัทธินี้แต่ออกจากป่ามาด้วยความจำยอม และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่เมื่อมีโอกาส จึงได้แฝงและฝังตัวอยู่อย่างเงียบๆ และยิ่งกว่านี้บางคนได้หลบหนีออกไปอยู่ในต่างประเทศ ดำเนินการทางการเมืองด้วยการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นระยะๆ ตลอดมา และคนเหล่านี้เองคือ ผู้ที่แพร่เชื้อความคิดในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ และเป็นที่มาของม็อบล้มเจ้าอยู่ในขณะนี้

ด้วยเหตุที่คนรุ่นหลังได้รับมรดกทางความคิดจากคนรุ่นก่อนที่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้ ยังใช้คนรุ่นหลังเป็นเครื่องมือสู้ต่อไป และผู้ที่เป็นเครื่องมือนี้เองที่เรียกได้ว่า ซ้ายไร้เดียงสา และที่ได้ชื่อเช่นนี้อนุมานจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ด้อยวัย และประสบการณ์ที่อ่อนด้อย ไม่รู้ ไม่เข้าใจถึงรากเหง้าของสังคมไทยจึงถูกครอบงำด้วยซ้ายหัวเก่าผู้สูงวัยที่ตนเองเคยต่อสู้และล้มเหลวมาแล้ว แต่ยังยืนหยัดต่อสู้ ทั้งๆ ที่ตนเองก็รู้อยู่เต็มอกว่า ตราบใดที่คนไทยส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในสองแกนหลักคือ พุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โอกาสที่จะชนะมองไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นได้

2. ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการทำรัฐประหาร และปกครองด้วยระบอบเผด็จการถึงสองครั้ง แต่ก็มิได้แก้ไขขั้นพื้นฐานของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ดีขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะในระดับกลางลงมาถึงระดับล่าง จึงกลายเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้กลุ่มนิยมซ้ายนำไปเป็นเหตุอ้างในการปลุกระดมโจมตีโยงใยไปถึงสถาบันเบื้องสูงว่ามีส่วนในการทำรัฐประหาร และเป็นเสาค้ำให้ดำรงอยู่ ทั้งๆ ที่บริหารล้มเหลวในทุกด้าน ดังที่แกนนำของผู้ชุมนุมกล่าวหาอยู่ในขณะนี้

ส่วนคำว่า ฝ่ายขวา ถ้าดูจากความเป็นมาแล้ว กลุ่มนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของฝ่ายซ้าย โดยมีเจตนาเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้รอดพ้นจากการคุกคามของกลุ่มนิยมซ้าย ซึ่งถ้ามองได้แง่หลักการแล้ว เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ จะต้องกระทำก็เป็นเรื่องถูกต้อง แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปถึงเจตนา ก็จะพบว่ามีบางคนบางกลุ่มได้ออกมาทำกิจกรรมตอบโต้ฝ่ายซ้าย ด้วยหวังผลประโยชน์ทางการเมือง โดยหวังเกาะกระแสความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อกอบโกยคะแนนนิยมทางการเมืองก้าวขึ้นสู่อำนาจรัฐ และอาศัยอำนาจรัฐที่ได้มาแสวงหาผลตอบแทนให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง ทั้งทางตรง และทางอ้อม ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมกลุ่มนี้เอง ได้ชื่อว่าขวาตกขอบ จะเห็นได้จากการแสดงออกจนเกินพอดี และหาเหตุผลรองรับไม่ได้ว่าทำไมต้องทำเช่นนั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...