xs
xsm
sm
md
lg

ชงครม.เคาะลงทุน4.2หมื่นล.ลุยเทอร์มินอล2ด้านเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360 - บอร์ดทอท. สั่งลุย "เทอร์มินอล 2 ด้านเหนือ" วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท ปรับแผนแม่บทสุวรรณภูมิเป็นเฟส 3 ก่อสร้างพร้อมรันเวย์ 3 เพิ่มขีดรองรับผู้โดยสารผู้โดยสารเป็น 90 ล้านคน/ปี เร่งชงคมนาคม,สศช.และครม.อนุมัติตามขั้นตอน พร้อมเคาะลดค่าแลนด์ดิ้ง 50% ให้เช่าเหมาลำกระตุ้นท่องเที่ยวเป็นเวลา 5 เดือน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธาน วานนี้ (20 พ.ย.) ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเห็นชอบโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ลงทุนประมาณ 4.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาระยะที่ 3 โดยหลังจากนี้ ฝ่ายบริหาร ทอท.จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมและ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ( ครม.)พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 ทอท.ได้มีการปรับปรุงแผนแม่บท สนามบินสุวรรณภูมิโดยได้หารือกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ สศช. ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ตามแผนแม่บท (ฉบับพ.ศ. 2561) โดยที่ประชุมเห็นว่าแผนแม่บท เป็นการวางแผนระยะยาว สามารถปรับปรุงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง ทอท.ต้องพิจารณารายละเอียดให้รอบด้าน คำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารของสุวรรณภูมิ

โดยทอท.ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเดือนพ.ย.2562 ตามความเห็นของ คณะกรรมการที่ปรึกษาท่าอากาศยาน ( ACC) และแนวทางการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานตามคู่มือการพัฒนาท่าอากาศยาน ( ADRM) ของ IATA ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลเช่น การเชื่อมสนามบิน3 แห่ง คือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC), การการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งทางอากาศ โดยคำนึงถึงปริมาณผู้โดยสารส่วนที่เกินขีดความสามารถของสนามบินดอนเมืองในอนาคต , ข้อมูลการจัดสรรสายการบินที่ให้บริการประจำอาคารผู้โดยสารหลัก , อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1) และส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ

นอกจากนี้ ได้ปรับลำดับการพัฒนา สุวรรณภูมิใหม่ โดยระยะที่ 1 มีอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง และทางวิ่ง 2 เส้น รองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี และ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง , ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2554-2560 มีการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 60 ล้านคนต่อปี และ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง กำหนดแล้วเสร็จปี 2563

ระยะที่ 3 (ดำเนินการระหว่างปี 2559-2565) มีการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) รองรับผู้โดยสารเป็น 90 ล้านคนต่อปี และ 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ระยะที่ 4 (ดำเนินการระหว่างปี 2564-2569) มีการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 รองรับผู้โดยสาร เป็น 105 ล้านคนต่อปี และ 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ระยะที่ 5 (ดำเนินการระหว่างปี 2568-2573) มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ และ ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 รองรับผู้โดยสารเป็น 150 ล้านคนต่อปี และ 120 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

ส่วนการพัฒนาเพิ่มเติมคือ ก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ของอาคารหลัก (East- West Expansion) เป็นแผนระยะท้ายสุดท้าย เพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อการให้บริการในอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน

ลดค่าแลนด์ดิ้ง 50% ให้เช่าเหมาลำ

นอกจากนี้บอร์ดทอท. ยังอนุมัติ การให้ส่วนลดค่าบริการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Fee) แก่เที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (International Chartered Flight) เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563 สำหรับสนามบิน 6 แห่งของทอท. ภายใต้โครงการกระตุ้นตลาดด้านการบินและการท่องเที่ยวไทยระยะสั้น ซึ่งในปี 62 พบว่าการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เติบโตลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ ตลาดอินเดียและรัสเซีย


กำลังโหลดความคิดเห็น