xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.โต้12 องค์กรวิชาชีพ ขู่ฟ้องหากให้ข้อมูลที่บิดเบือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทอท.ออกแถลงการณ์ โต้กรณี 12 องค์กรวิชาชีพ เตรียมจัดเวทีเสวนา "เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ ‘หายนะ’ สุวรรณภูมิ?" ยันศึกษารอบคอบตามแผนแม่บทที่ICAO กำหนด จ่อใช้ช่องทางกม. หากมีการให้ข้อมูลที่ทำให้ทอท.เสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(8 พ ย.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่ปรากฏข่าวต่อสาธารณชนว่า คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ ‘หายนะ’ สุวรรณภูมิ?” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

โดยเนื้อข่าวมีการกล่าวหาว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.มิได้พัฒนาสนามบินตามแผนแม่บทหลักเดิม และวางแผนที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 เป็นอาคารแปะอยู่ในตำแหน่งนอกแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ การจัดเสวนาดังกล่าว จะดำเนินการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จาก 12 องค์กรวิชาชีพ รวมทั้งมีการให้ข่าวว่าการดำเนินงานดังกล่าวของ ทอท.จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจจนถึงทำลายระบบโลจิสติกส์ทางอากาศของโลก

โดย ทอท. ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าว มิได้เป็นการตัดแปะหรืออยู่นอกแผนแม่บทตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด แต่อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO ) ระบุว่าเป็นพื้นที่สำหรับทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารได้ (Area reserved for optional terminal) รวมถึงการออกแบบการพัฒนาสนามบินของ ทอท. นั้น ทอท. ได้ใช้บุคลากรสถาปนิกและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการศึกษาและอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

เช่น Airport Master Planning, Airport Terminal Planning and Design, Airport Engineering และ Airport Development and Infrastructure Design จากสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินโดยตรง ทั้ง ICAO, สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA), สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International : ACI), Singapore Aviation Academy (SAA) เป็นต้น

และที่สำคัญ ทอท.ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาท่าอากาศยาน (ACC) ซึ่งประกอบด้วยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA), คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ( AOC) และ BAR ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทั้งในเรื่องการวางแผน การออกแบบและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ รองรับบริบทการบินในปัจจุบัน สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการ การให้บริการ รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ สร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร อันจะนำมาเพื่อประโยชน์ของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุม วางแผน ศึกษาข้อมูล และหารือร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบคมนาคมขนส่งโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ เช่น สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงคมนาคม เป็นต้น เพื่อตรวจสอบการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโดยรอบสนามบิน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

อีกทั้ง การดำเนินงานของ ทอท. ได้มีการกำกับมาตรฐานสนามบิน จากหน่วยงานสากลของโลก ทั้ง IATA และ ICAO งานพัฒนาสนามบินเป็นงานออกแบบวางผัง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รอบด้าน เป็นวิชาชีพที่ต้องทำภายใต้กฎระเบียบและมาตรฐาน ที่มีหน่วยงานสากลและหน่วยงานภาครัฐกำกับ

โดย ทอท. ระบุว่า มีความพร้อมชี้แจงและให้ข้อมูลทางวิชาการต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และสภาสถาปนิก

ทั้งนี้ หากมีการให้ข่าวหรือดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ทอท. ทอท.ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...