xs
xsm
sm
md
lg

"ทีเส็บ"ชูอุตสาหกรรมไมซ์ทำเงินแสนล.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“MICE City Summit 2017”ครั้งที่ 3 เพื่อระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ของเมือง ในการเป็นจุดหมายแห่งการจัดประชุมสัมมนา และงานแสดงสินค้า ดึงจุดเด่นของเมือง มาทำการตลาดในระดับนานาชาติ ให้กับตัวแทนจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ ที่ปัจจุบันมีศักยภาพในการนำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ.สายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจของ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งให้การส่งเสริมและพัฒนา การจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 47 ด้วยการเข้าไปส่งเสริม และสนับสนุนการจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และงานแสดงสินค้านานาชาติ หรือเรียกกันว่า “อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)” ได้เน้นการบริการแบบมืออาชีพ เพื่อรองรับนักเดินทางธุรกิจ ที่เข้าร่วมการประชุมและการแสดงสินค้าในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นศก. กระจายรายได้สู่ภูมิภาค ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0
ทั้งนี้ สาเหตุที่ ทีเส็บ เลือกขอนแก่นเป็นจังหวัดเป้าหมาย เนื่องจากมองเห็นศักยภาพในด้านสถานที่การคมนาคม และภาคเอกชนที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึง กลุ่มคลัสเตอร์ ของขอนแก่น ทั้งอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองคาย ที่จะเชื่อมโยงกันในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ จะไม่ใช่แค่ทางผ่าน แต่จะเป็นจุดขาย ที่จะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ รวมไปถึงพัฒนาเครือข่ายระหว่างจังหวัดกันเอง เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซ์ อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ส่งเสริมให้ไมซ์ เป็นกลไกขับเคลื่อน ศก.ประเทศ เนื่องจากสร้างรายได้ให้ประเทศปีละกว่า 1 แสนล้านบาท และทำให้เกิดการจ้างงานกว่าแสนตำแหน่ง โดยในปี 60 ทีเส็บ คาดการณ์ว่า จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ เดินทางเข้าในประเทศไทย รวม 27.1 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 155,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-8
นอกจากนี้ ทีเส็บ จะส่งเสริมไมซ์ซิตี้ 5 แห่ง คือ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่นแล้ว ทีเส็บ ยังมีแผนพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพและพร้อมยกระดับเป็น “ไมซ์ซิตี้”ในอนาคต ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สงขลา และนครราชสีมา ซึ่งทีเส็บ พร้อมเข้าไปสนับสนุน เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดโลกได้
กำลังโหลดความคิดเห็น