xs
xsm
sm
md
lg

พลังงานกับต้นทุนการผลิตและต้นทุนความเป็นอยู่ของประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: สุทธิพงษ์ ปรัชญพฤทธิ์

http://twitter.com/indexthai2
indexthai2@gmail.com

การผลิตสินค้า ต้องให้ได้สินค้าที่คุณภาพดี ใช้ง่าย บริโภคสะดวก ด้วยต้นทุนที่ต่ำ จึงจะสามารถแข่งขันสู้กับคู่แข่งได้ แข่งขันได้กับทั้งคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์กรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญคงจะทราบว่าจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ของโลก ที่สามารถเคลื่อนย้ายการไปลงทุนยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก ที่ที่จะไปลงทุน นอกจากจะพิจารณาเรื่องความพร้อมของสาธารณูปโภคแล้ว ต้องมีแรงงานที่มีฝีมือ และค่าแรงไม่สูงเกินไป

สินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ล้าสมัยง่าย ทำให้ขายต่อไม่ได้ อาจจะต้องปิดกิจการตัวเองได้ง่าย เรื่องเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต

คิดถึงความคิดของตัวผู้เขียนเอง รู้สึกว่าจะมีความเป็นชาตินิยมอยู่มากว่า ทำไมเราต้องเตรียมประเทศเพื่อให้ต่างชาติมาลงทุน

เพื่อความพอเพียง (จริง) ทำไมเราไม่เตรียมประเทศ เพื่อให้คนไทยผลิตสินค้าเอง ขายในประเทศไทยเอง และขายส่งออกไปขายต่างประเทศ

ระหว่างทุนนิยมกับบุญนิยม

ระบบสาธารณโภคีบุญนิยมของพระพุทธเจ้า เป็นระบบปัญญา เป็นระบบการผลิตที่เรียบง่าย ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดในโลก

ระบบสาธารณโภคีผลผลิตที่ได้มาไว้ที่ส่วนกลาง มากินมาใช้ร่วมกัน ส่วนที่เหลือจึงนำไปขายหรือแบ่งปันจ่ายแจก รายได้จากการขายผลิตผลก็นำมาไว้เป็นของส่วนกลาง โลกของธรรมคือโลกของบุญ โลกของทุนคือโลกของบาป รายได้หรือเงินที่ได้จากการขายผลิตผล ระบบทุนนิยมถือว่าเป็นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่ง แต่โลกของบุญไม่ได้ให้ความสำคัญของเงินทอง อย่างที่หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ รับสั่งไว้ “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง”

ค่าจ้างหรือค่าแรงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนการผลิตในระบบทุนนิยมสูงค่าแรงของสมาชิกในระบบบุญนิยม จะมอบให้ระบบเช่นกัน คือจะทำงานให้ระบบโดยไม่คิดค่าแรง

ดูเหมือนเป็นระบบอุดมคติ เป็นชุมชนหรือสังคมอุดมคติ ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง แต่ระบบนี้มีอยู่แล้วในประเทศไทย มีเครือแหอยู่ 9 แห่ง เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งมั่นคงทางเศรษฐกิจและยั่งยืนที่สุดในประเทศไทยและในโลก ยั่งยืนจริง ไม่ใช่วาทกรรมว่ายั่งยืน ตามการโฆษณาเรื่องพลังงานในสื่อต่างๆ ทุกวันนี้ ค่าเงินบาทในระบบบุญนิยมสาธารณโภคีแข็งแกร่งมาก แข็งแกร่งกว่าค่าเงินบาทนอกสังคมสาธารณโภคี เงินเฟ้อต่ำที่สุดในประเทศไทย ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจระหว่างปี 2536 - 2541 ที่สภาพคล่องของประเทศเสียหาย เอกชนล้มลงและล้มละลาย คนตกงานมากเป็นประวัติการณ์ประเทศไทยต้องลอยค่าเงินบาท และเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF ครั้งที่ 2 ชุมชนสาธารณโภคีที่กล่าวนี้ไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อย

สังคมอุดมปัญญา ไม่มีอบายมุขไม่มีบุหรี่เหล้าเบียร์ ไม่มีการพนัน ไม่ซื้อขายหวยบนดินใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่มีโจรลักเล็กขโมยน้อย ไม่มีโจรลักเล็กขโมยใหญ่ ทำให้ต้นทุนทางสังคมต่ำ งบประมาณในการบริหารประเทศต่ำตำรวจจะมีหรือไม่มีก็ได้หากมี ก็มีหน้าที่คอยไล่วัวไล่ควายที่เข้าไปกินพืชผักผลไม้ที่ทางชาวบ้านปลูกไว้ สังคมเปี่ยมสุข ยิ้มแย้ม เคารพยกย่องนับถือกันและกันอย่างจริงใจ

นั่นคือรูปแบบของต้นทุนการผลิตและต้นทุนความเป็นอยู่ที่คนทั่วไปไม่ทราบ ถึงทราบก็ยากที่จะน้อมนำมาปฏิบัติได้ คงต้องเวียนว่ายในมหาสมุทรของกิเลสกันต่อไป

ต้นทุนการผลิตและต้นทุนความเป็นอยู่ของประเทศไทยทุกวันนี้...

ผู้เขียนเป็นผู้ที่นิยมข้อมูลมหภาคเศรษฐกิจของโลก ติดตามข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเองมาหลายปี ติดตามข้อมูล ไม่ใช่ติดตามข่าว ข่าวเป็นเรื่องที่ลอกหรือเขียนตามๆกันมาเป็นส่วนใหญ่บางครั้งก็เห็นด้วยกับข่าว หลายครั้งเห็นต่างจากข่าว

ตลาดหุ้นของประเทศไทยเปิดตัวครั้งแรกในปี 2518 เป็นต้นเหตุให้ต้นทุนของระบบเบี่ยงเบนที่สำคัญ เบี่ยงเบนในทางเสื่อมลงมากกว่าจะเจริญขึ้น การพังทลายของตลาดหุ้นรุนแรง 2 ครั้ง ทำให้สภาพคล่องของระบบเสียหาย เศรษฐกิจล้มลง คนตกงาน และต้องเข้า IMF ทั้ง 2 ครั้ง ทำให้ต้นทุนของระบบสูงขึ้น

การที่ลดและลอยค่าเงินบาท เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสียหายในระบบเศรษฐกิจ ราคาสินค้าและบริการราคาสูงขึ้นค่าแรงงานก็ต้องปรับสูงขึ้น เงินเฟ้อสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนความเป็นอยู่ของประเทศไทยสูงขึ้น เอกชนและผู้คนในประเทศเดือดร้อนเพิ่มขึ้น

เมื่อก่อนไม่มีตลาดหุ้น ประเทศไทยไม่เคยต้องเข้ารับความช่วยเหลือจาก IMF เลย แต่เมื่อมีการเปิดตลาดหุ้น ทำให้ประเทศไทยต้องเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF แล้วถึง 2 ครั้ง

ภาพแสดงความเสียหายของค่าเงินบาทหลังการพังทลายของตลาดหุ้นไทยทั้ง 2 ครั้งต้องเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF ทั้ง 2 ครั้งครั้งแรกลดค่าเงินบาท เงินบาทลดลง 27 เปอร์เซ็นต์ ครั้งที่ 2 ลอยค่าเงินบาท ค่าเงินบาทลอยลง 55 เปอร์เซ็นต์

ดูจากกราฟ ค่าเงินบาทแข็งที่สุดที่ 20.62 บาทต่อเหรียญสหรัฐในปี 1981 (2524) อนาคตดูแล้วยากที่ค่าเงินบาทจะแข็งไปที่ระดับนั้นอีก

ตามปกติค่าเงินบาทจะไม่เสียหายรุนแรงแต่อย่างใด เว้นแต่ภาวะสงคราม ที่พบว่าเสียหายรุนแรง เพราะการที่ตลาดหุ้นพังทลายรุนแรงนั่นเอง เห็นได้จากความเสียหายของค่าเงินบาทรุนแรงถึง 2 ครั้งหลังการเปิดตลาดหุ้นในปี 2518 หรือเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมานั่นเอง

เรื่องการพังทลายของตลาดหุ้น แล้วทำให้ค่าเงินเสียหาย เกิดที่ประเทศไหนก็เป็นแบบเดียวกันทุกประการ

แม้แต่กับประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อตลาด NASDAQ เสียหาย ค่าเงินเหรียญสหรัฐเสียหาย ทำให้เงินเหรียญสหรัฐไหลออกมาท่วมโลก ทำให้ทั้งโลกกระเทือนอย่างมาก

การพังทลายของตลาดหุ้น NASDAQ รุนแรงในปี 2000 ที่ทำให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐพังทลายรุนแรงตามมาดูได้จากกราฟต่อไปนี้

ภาพแสดงให้เห็นว่า ค่าเงินเหรียญสหรัฐเสียหาย 48 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี 2000-2008 เมื่อเทียบกับเงินยูโร EUR DOLLAR

ภาพแสดงให้เห็นว่า ค่าเงินเหรียญสหรัฐเสียหาย 20 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี 2000-2008 เมื่อเทียบกับเงิน ASEAN DOLLAR

เห็นไหมว่าเป็นเหมือนกันทุกประเทศ “ตลาด NASDAQ ตกในปี 2000 ทำให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐตกด้วย” ยกตัวตัวอย่างเช่น เมื่อเทียบกับ EUR และเงิน ASEAN DOLLAR ช่วงเวลาดังกล่าวค่าเงินเหรียญสหรัฐตกลงเมื่อเปรียบเทียบกับทุกสกุลเงินของโลก

เงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่อ้างอิงของราคาสินค้าและบริการต่างๆ ของโลก การพังทลายของค่าเงินเหรียญสหรัฐส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาโลหะ ราคาสินค้าเกษตร ราคายาง ราคามันสำปะหลัง ราคาสินค้าพลังงานต่างสูงขึ้นถ้วนหน้า

ภาพนี้แสดงให้เห็นการสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบ (BRENT) ระหว่างปี 2001-2008 หรือสูงขึ้นหลังการพังทลายของตลาด NASDAQ และค่าเงินเหรียญสหรัฐในปี 2000 ราคาน้ำมันดิบ BRENT สูงขึ้น 758 เปอร์เซ็นต์

การพังทลายของค่าเงินเหรียญสหรัฐ เป็นเหตุให้ราคาสินค้าและบริการทั่วโลกสูงขึ้นอย่างมาก เดือดร้อนกันไปทั่วโลก ประชาชนในหลายประเทศออกมาเดินขบวนตามท้องถนนคนอเมริกันก็ออกมาเดินตามท้องถนนเช่นกัน รู้จักกันในชื่อ Occupy Wall Street เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2011

ราคาสินค้าและบริการและค่าแรงงานที่สูงขึ้นไปแล้ว ยากที่จะลดลง

http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/#hl114

ลิงก์รายงานราคาน้ำมัน 174 ประเทศทั่วโลก สามารถเลือกดูราคาตามสกุลเงินท้องถิ่นได้ เช่นของประเทศไทย ก็สามารถรายงานเป็นบาทต่อลิตรได้ รายงานราคาเป็นรายสัปดาห์ (weekly update)

ราคาพลังงานเป็นต้นทุนที่สำคัญ ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนความเป็นอยู่ของระบบสูงหรือต่ำได้

ราคาพลังงานในแต่ละประเทศแตกต่างกัน มีตั้งแต่ราคาต่ำสุดไปถึงราคาสูงสุด ดังเช่นตัวอย่างที่นำมาเสนอนี้

ประเทศที่น้ำมันราคาถูก ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในตะวันออกกลาง ประเทศเวเนซุเอลา (อเมริกาใต้) ราคาถูกมาก ราคาเพียง 0.52-0.54 บาทต่อลิตรเท่านั้น ระบบจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาพลังงาน ราคาสินค้า-บริการก็จะไม่สูง เงินเฟ้อก็จะไม่สูง

พลังงานเป็นทรัพยากรของระบบเป็นของประเทศ เป็นของภูมิภาค หรือเป็นของโลก เช่นเดียวกับสายน้ำ สายลม และแสงแดด ไม่ควรที่จะให้ใครเอาไปเป็นเจ้าของส่วนตน หรือผูกขาด และที่สำคัญเอาไปเป็นเจ้าของแล้ว เอาไปแปรรูป เอาไปกลั่น แล้วเอาผลิตภัณฑ์มาขายให้ระบบในราคาที่สูง ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

รายได้ราคาพลังงานที่สูงดังกล่าว หากตกเป็นของรัฐ ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตำหนิ ต้องมีเหตุผลที่อธิบายได้ เช่นให้ระบบประหยัดน้ำมัน

แต่ราคาน้ำมันสูง แล้วรายได้ตกเป็นของเอกชน เป็นการขูดรีดระบบ ให้เอกชนไม่กี่คนมั่งคั่ง ทำให้คนในระบบเดือดร้อน แล้วยังทำเป็นมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าให้ระบบประหยัดน้ำมัน เป็นธุรกรรมอำพราง เป็นเรื่องที่ไม่สมควรยิ่ง

ราคาน้ำมันจากชาร์ตที่เห็นที่สูงส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มยูโรโซน

ประเทศอังกฤษ เป็นต้นแบบที่นักการเมืองให้เอกชนเข้าปล้นสมบัติชาติ มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปเป็นของเอกชน ทรัพยากรธรรมชาติก็ตกเป็นของเอกชน ทำให้ค่าครองชีพสูง ประวัติศาสตร์คนประเทศอังกฤษกิเลสหนา เป็นผู้เลวอังกฤษมากกว่าจะเป็นผู้ดีอังกฤษ เที่ยวล่าอาณานิคมไปทั่วโลก ทุกวันนี้อบายมุขถูกกฎหมายมีอยู่ทั่วประเทศสลอตแมชชีนแทงม้า แทงฟุตบอล แทงเทนนิส แทงมวย แทงอุณหภูมิอากาศ ฯลฯ สามารถซื้อหรือแทงได้ง่ายดายในตึกตามถนนหนทาง

ฟุตบอลอาชีพโดยตัวมันเองทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นอบายมุข

ซูเปอร์บอร์ด รสก.ประเทศไทย มาจากคณะรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557จาก คสช. ชื่อองค์กรใหญ่โต ที่ส่วนใหญ่เป็นทีมงานจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากคนที่อยู่ในวงการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย ทั้งปัจจุบันและในอดีต ก.ล.ต. ตลท. เป็นต้นเหตุนำพาประเทศไทยเข้า IMF มาแล้วถึง 2 ครั้ง เห็นแปรรูป รสก. ตามแบบอังกฤษเป็นเรื่องดี คงคาดการณ์ไม่ยากว่าอนาคตระบบของประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความเดือดร้อนแบบไหน อย่างไร และขนาดไหน ยิ่งปฏิรูปประเทศยิ่งซูบมากกว่าเดิม

ตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ดูแลรัฐวิสาหกิจแทนกระทรวงต้นสังกัด ให้ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ จะเป็นการเพิ่มความเดือดร้อนให้ระบบมากขึ้นไปอีก

โครงสร้างใหม่นี้ ปฏิบัติการหนักกว่านักการเมืองอาชีพเสียอีก บอกว่าปิดทางนักการเมืองแทรกแซง ผู้คนสั่นหน้าและเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลในวิสัยทัศน์ปรัชญาคุณธรรมและจริยธรรมของซูเปอร์บอร์ด รสก. ประเทศไทย

ราคาน้ำมันในกลุ่มประเทศอาเซียน ราคาน้ำมันประเทศมุสลิมราคาถูกกว่าเพื่อน ประเทศที่ไม่มีโรงกลั่นเอง นำเข้าน้ำมัน เช่น ลาว และกัมพูชา เป็นธรรมดาที่ราคาน้ำมันสูง สิงคโปร์เป็นประเทศพาณิชยกรรม ไม่ใช่ประเทศกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม บริโภคน้ำมันน้อย ราคาน้ำมันในประเทศสูง ไม่ได้เป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์แต่อย่างใด

ระหว่างราคาน้ำมันของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยที่มีพรมแดนติดกัน ราคาน้ำมันของประเทศไทยสูงกว่าของประเทศมาเลเซียเกือบเท่าตัว บางช่วงมากกว่าเท่าตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินของทั้ง 2 ประเทศด้วย

ราคาสินค้าที่ผิดจริง ที่แตกต่างกันมากระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบของประเทศไทยมาก การจำนำข้าวทุกเม็ดตันละ 15,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก ทำให้มีข้าวจากเมียนมา กัมพูชา และลาวลักลอบเข้ามาสวมสิทธิ https://www.google.co.th/search?biw=1600&bih=783&tbm=isch&sa=1&q=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&oq=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&gs_l=img.3...18662.27495.0.28358.15.15.0.0.0.0.128.1841.0j15.15.0....0...1c.1.64.img..15.0.0.Sug7lKDXE9M

ตลาดมืดน้ำมัน การแตกต่างราคาน้ำมันของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำมันตลาดมืดทางภาคใต้ของประเทศไทย ต้องเพิ่มกำลังคนและงบประมาณเข้าไปจัดการ ยากที่จะดูแลได้ทั่วถึง ที่จับได้ลงโทษอาจจะไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของที่เกิดปัญหา

คดีส่วยน้ำมัน ไม่น่าจะเกิดความผิดของผู้ต้องคดีแต่อย่างเดียว ความไม่ถูกต้องในโครงสร้างกิจการพลังงานของประเทศ การเบี่ยงเบนราคาน้ำมันของกลุ่มผลประโยชน์ในกิจการพลังงาน ทำให้ราคาน้ำมันของไทยและประเทศเพื่อนบ้านแตกต่างกันมาก ทำให้เกิดคดีส่วยน้ำมัน ซึ่งไม่เชื่อว่าจะจับกุมได้ทุกราย ที่ไม่จับกุมหรือจับกุมไม่ได้มีมากกว่าที่จับกุมได้

เมื่อก่อนราคาน้ำมันของประเทศไทยและมาเลเซียใกล้เคียงกัน

ราคาน้ำมันของประเทศไทยเริ่มแพงกว่าราคาน้ำมันของประเทศมาเลเซียหลังมีการนำบริษัทปตท.เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นในปลายปี 2001 (2544) และบางช่วงแพงกว่ากันกว่าเท่าตัว

ประวัติการแปรรูปกิจการพลังงานเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

PTT (ปตท.) บริษัทแม่ จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2001 บริษัทลูกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นก่อนบริษัทแม่เข้าตลาด ได้แก่ PTTEP (ปตท.สผ.) วันที่ 10 มิถุนายน 1993 BCP (บางจาก) วันที่ 23 สิงหาคม 1994

บริษัทลูกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นหลังบริษัทแม่เข้าตลาด ได้แก่ TOP (ไทยออยล์) วันที่ 26 ตุลาคม 2004 PTTGC (พีทีที โกลบอลเคมิคอล) วันที่ 21 ตุลาคม 2011 (PTTGC เกิดจากการรวมตัวของ PTTCH กับ PTTAR)

ตลาดหุ้นเป็นที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศมาตลอด เข้าใจว่าเป็นแหล่งระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ แต่ในด้านลบก็เป็นที่ทำมาหากินของคนปั่นหุ้น ทั้งในและจากต่างประเทศโดยเฉพาะพวก Hedge Funds
กฎของตลาดหลัก บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น จะต้องทำกำไรให้ผู้ถือหุ้น เมื่อเอาทุกกิจการเข้าตลาดหุ้น ทุกกิจการต้องทำกำไรให้ผู้ถือหุ้น ทำให้มีการทำกำไรทุกขั้นตอน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

เช่นบริษัทสำรวจขุดเจาะจัดหาวัตถุดิบ มีต้นทุน 100 บาท หากต้องการกำไร 20 เปอร์เซ็นต์ ก็จะกลายเป็นต้นทุนของบริษัทโรงกลั่นหรือโรงแยกแก๊สที่ 120 บาท บริษัทโรงกลั่นหรือโรงแยกแก๊สต้องการกำไร 20 เปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็นต้นทุนให้กับบริษัทแม่ 144 บาท (120 คูณด้วย 20 เปอร์เซ็นต์) และเมื่อบริษัทแม่ต้องการกำไร 20 เปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็นราคาตลาดที่ 173 บาท (144 คูณด้วย 20 เปอร์เซ็นต์)

เปรียบเทียบโครงสร้างที่เอาทุกกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น กับไม่เอาทุกกิจการเข้าตลาดหุ้น ทำให้ราคาขายแตกต่างกัน 173-120 = 53 บาทต่อหน่วย

บริษัทแม่ไม่เดือดร้อน ไม่คัดค้านที่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เช่นนี้จากบริษัทลูก เนื่องจากตนเองก็เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทลูกอยู่แล้ว เมื่อบริษัทลูกมีกำไร สุดท้ายบริษัทแม่ก็ต้องได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูก

ในบางช่วงมีข่าวจากบริษัทแม่ให้ข่าวว่า ไม่ได้เอากำไรจากการขายปลีกผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากบริษัทลูก เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แม้ไม่ได้กำไรจากการขายผลิตภัณฑ์สุดท้าย แต่บริษัทแม่ก็ได้เงินปันผลจากบริษัทลูก มาเป็นผลกำไรของบริษัทได้

วิธีการเช่นนี้เป็นการทำลายบริษัทคู่แข่งที่มีน้อยอยู่แล้วในประเทศไทย ที่ไม่มีโรงกลั่นหรือโรงแยกแก๊สเป็นของตนเอง ทำให้บริษัทคู่แข่งมีกำไรน้อย หรือไม่มีกำไร หรือขาดทุนได้

หากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักมูลค่าตลาด พบว่าบริษัทลูกต่างๆ เป็นของเอกชนส่วนใหญ่ กำไรที่ได้จากการปันผลเป็นของเอกชนมากกว่าที่จะเป็นของบริษัทแม่

ต้นทุนการผลิตและต้นทุนความเป็นอยู่ของประเทศไทย ขึ้นอยู่กับราคาพลังงาน ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในประเทศเอง และปัจจัยภายนอกประเทศ

ต้นทุนการผลิตสูง ราคาสินค้าและบริการก็สูงไปด้วย ค่าขนส่ง ค่าเดินทางสูง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าก็สูง หรือต้นทุนความเป็นอยู่สูงขึ้น

ปัจจัยภายในประเทศ คือตลาดหุ้นในประเทศเสียหาย ค่าเงินบาทเสียหาย ทำให้ราคาสินค้า-บริการราคาสูงขึ้น ค่าเงินเสียหายอาจจะช่วยทำให้ส่งออกได้ง่าย แต่สินค้านำเข้าก็มีราคาสูงขึ้น

ภาษีน้ำมัน การเก็บเงินเข้ากองทุน ฯลฯ มีส่วนทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

แต่โครงสร้างกิจการน้ำมันที่เอาทุกกิจการเข้าตลาดหุ้น เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันของไทยสูงอย่างถาวร ยากที่จะแก้ไขได้ ผู้เกี่ยวข้องจึงพยายามอ้างราคาซื้อขายที่สิงคโปร์ ทั้งที่ราคาตลาดโลกก็ไม่สูงเหมือนราคาที่สิงคโปร์

ปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการพังทลายของตลาดหุ้นขนาดใหญ่ของโลก เช่นการพังทลายของตลาด NASDAQ ของอเมริกา ที่ทำให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐเสียหาย ที่ทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้า-บริการของประเทศไทยสูงขึ้นด้วย ทำให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนความเป็นอยู่ของประเทศไทยสูงขึ้นไปด้วย แต่เรื่องนี้ก็โดนกันแทบทุกประเทศทั่วโลก จึงทำให้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก

ปัจจัยภายนอก เป็นเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องไม่ได้ อยู่เหนือการควบคุมของเรา ปัจจัยภายในประเทศ น่าจะจัดการได้ สามารถควบคุมให้เป็นไปตามแนวทางของระบบที่ดีได้

การแก้ปัญหา ก็ต้องทราบถึงต้นเหตุของปัญหา และต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา พลังงานเป็นทรัพยากรของระบบ เช่นเดียวกับสายน้ำ สายลม และแสงแดด ไม่สมควรที่จะให้ใครเอาไปเป็นของส่วนตน หากทำกิจการพลังงานกลับมาเป็นทรัพยากรของระบบได้ ราคาพลังงานก็จะไม่เบี่ยงเบน และจะทำราคาพลังงานของระบบกลับมาสู่ความเป็นปกติ(สุข)ได้
กำลังโหลดความคิดเห็น