xs
xsm
sm
md
lg

ก.พาณิชย์จัด IP FAIR 2015เร่งสร้างนักคิดต่อยอดธุรกิจ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน -กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัด “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015” เปิดกว้างเวทีการสร้างสรรค์ ยกระดับการประดิษฐ์คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญา สู่พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์นักคิด-ผู้ประกอบการไทย ต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ระหว่าง27ก.พ.-1มี.ค. ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางมาลี โชคล้ำเสิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯเตรียมจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ IP FAIR 2015 ภายใต้แนวคิด Innovation for LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) เพื่อเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้แก่นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ นำภูมิปัญญาไทยมาเป้นแรงบันดาลใจในการพัฒนาและต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสรคค์ทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าของสินค้าและบริการในเชิงธุรกิจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับไฮไลท์ของงานดังกล่าว คือการจัดนทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Galery ภายใต้หัวข้อ “แรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบาระมี” ซึ่งเป้ฯการจัดแสดงภาพและผลงานพระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทางด้านสิทธิบัตร เช่น สิทธิบัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจล สิทธิบัตรฝนหลวง ฯลฯ ขณะที่ในด้านเครื่องหมายการค้า ได้มีการแสดงเครื่องหมายโกลเด้น เพลส เครื่องหมายการค้าสุวรรณชาด นอกจากนี้ยังมีการแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผลงานด้านลิขสิทธิ์ศิลปกรรมและวรรณกรรม

“ในโซน IP Innovation Show ยังมีการแสดงผงงานผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา ด้านต่างๆ ประกอบด้วย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ร่วมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ เช่น แผ่ยวัสดุห้ามเลือก ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ฯลฯ”

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ มุมคลินกให้คำปรึกษาและหน่วยงานรับคำขอทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ และกิจกรรมเวทีกลาง ด้านสาระ ความบันเทิงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และคอนเสิร์ตจากสิลปินชื่อดัง ทั้งนี้เชื่อว่า “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” จะให้ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง นอกจากนี้ทางภาคธุรกิจก็มีเวทีแสดงผลิตภัณฑฺและบริการที่มีการพัฒนาขึ้น ในส่วนของประชาชนก็จะได้ความรู้ และต่อต้านหรือไม่สนับสนุนการซื้อ-ขายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

“ “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์ ตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และการขับเคลื่อนประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) และยังเป้ฯการสร้างโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ”
กำลังโหลดความคิดเห็น...