xs
xsm
sm
md
lg

มีผู้กล้าอาสากู้ชาติมั้ย?

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โสภณ องค์การณ์
ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์

ถ้าสภาวะการเมืองต่ำช้าดังที่เป็นอย่างทุกวันนี้ไม่ได้รับการแก้ไข ปฏิรูปแบบรื้อโครงสร้าง วางกรอบ กฎเกณฑ์ใหม่ พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมสังคมมวลชนแล้ว ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการแตกแยกล่มสลาย เป็นรัฐล้มเหลว

เหมือนพูดย้ำซ้ำซาก แต่เลี่ยงความเป็นจริงไม่พ้น สังคมไทยอยู่ในสภาพ ใกล้สิ้นหวังเต็มที เมื่อโครงสร้างความคิด ทัศนคติ ค่านิยม แปรเปลี่ยน บิดเบือน คนเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ยกย่องบูชาคนชั่วร้าย โกงบ้านกินเมือง

คนมีความโลภ เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ละทิ้งหลักคิดคุณงามความดี ไร้จิตสำนึกของความเป็นชาติ โครงสร้างประเทศผุกร่อนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แก่งแย่งทรัพยากรธรรมชาติ ทำลายล้างแบบไร้สติ

เป็นยุคที่คนขายชาติ ยกย่องศัตรูของแผ่นดินอย่างเปิดเผย ไม่อาย!

เราเห็นพฤติกรรมนักการเมืองน่ารังเกียจ สกปรก ซกมก ต่ำช้าหน้าด้าน การศึกษามีแต่ปริญญา ขาดความรู้ ไร้ศีลธรรม คุณธรรม โกงสะบั้นหั่นแหลก

ทุกวันนี้เป็นพวกรับจ้างยกมือในสภาตรายางให้นักการเมืองขายชาติ ตั้งหน้าตั้งตาเร่งล้มล้างรัฐธรรมนูญ หักดิบออกกฎหมายยุบศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง องค์กรอิสระ ให้นายทาสเงินพ้นโทษอาญาจากการทุจริต กังฉิน

หลายสิบปีก่อน การเมืองประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลาน ประชาชนก่นด่านักการเมืองกังฉิน ประเภทไดโนเสาร์ เต่าล้านปี แต่มีความหวังว่าถ้ากลุ่มนี้สิ้นอายุขัย หมดสมัย รอคนรุ่นใหม่เข้ามา อนาคตการเมืองไทยน่าจะดีขึ้น

ที่ไหนได้! 50 ปีผ่านไป นักการเมืองพวกไดโนเสาร์ เต่าล้านปี ยังอยู่พร้อมหน้า อายุมากตามสังขารร่วงโรย แต่ดีกรีความชั่วร้ายไม่ลด สร้างทายาทอสูรให้รับช่วงต่อมรดกบาป สร้างเวรกรรมให้บ้านเมืองด้วยศักยภาพน่ากลัว

เป็นลูกไม้พิษ หล่นไต้ต้นไม้พิษ สะสมเชื้อชั่วถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน! ขยายเครือข่ายในกลุ่มรุ่นเดียวกัน! แพร่เชื้อพิษให้ซึมซับสู่สังคมรากหญ้าแพรก ผ่านการเมือง โครงการประชานิยมสร้างหนี้สิน ให้เป็นชนเผ่าแดงทั้งแผ่นดิน

คนรุ่นใหม่เลวร้าย โลภมากกว่า ขาดศีลธรรม การศึกษาสูง ปริญญาโท เอก ไม่ช่วยให้เป็นคนดี กลับเพิ่มช่องทางให้รู้หลบหลีกกฎหมาย ชั่วแบบเนียน

นักการเมืองรุ่นไดโนเสาร์ เต่าล้านปี เกล็ดแตกลายงา ยังไม่กล้าขายชาติ มุ่งแต่โกงกินผ่านโครงการต่างๆ ชักหัวคิวเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์! ถึงกระนั้นก็ได้สร้างความเสียหายให้บ้านเมือง การทุจริต คอรัปชั่นเป็นมะเร็งกัดกินแผ่นดิน

แต่รุ่นปัจจุบัน พฤติกรรมโกงบ้านกินเมืองได้แสดงความตะกละตะกราม กินค่าหัวคิวสูง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังยกระดับไปสู่การขายชาติอย่างเป็นรูปธรรม แตกต่างจากยุคก่อน ซึ่งไม่มีใครกล้าเสี่ยงถูกประณามว่า “ขายชาติ”

ยุคนี้เรามีนักการเมืองขายชาติ จ้องขายทรัพย์สินแผ่นดิน สัมปทานรัฐให้ต่างชาติ สมคบคิดกับต่างชาติฮุบแผ่นดินไทย เป็นตัวแทนถือหุ้นให้ต่างชาติเป็นกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินมากถึง 1 ใน 3 ของประเทศ และยังเพิ่มไม่หยุด

นักการเมืองขายชาติ มีนักวิชาการหิวเงินเป็นตัวสนับสนุนพฤติกรรมขายชาติ จัดสัมมนายกย่องผู้นำเขมรต่ำ! เป็นคนทรยศเนรคุณแผ่นดินเกิด

นักวิชาการหิวเงิน รับจ้างสอนหนังสือในสถาบันการศึกษา ยอมสยบรับใช้นักการเมืองกังฉินกินเมือง แลกกับเศษเงินเล็กน้อยและโอกาสก้าวหน้าทางวิชาการ อาสารับงานชั่วให้ล้มล้าง แก้ไข กฎหมายระเบียบต่างๆ หวังจะรวย

การทรยศ ขายชาติ ไม่เป็นเรื่องน่าอายอีกแล้ว อดีตปลัดกระทรวง ข้าราชการระดับสูง นายพลทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกราชการก้มหัวรับใช้ขบวนการชั่วร้าย! ตำรวจ อัยการ ตุลาการบางส่วน มีปัญหาความน่าเชื่อถือ

ขบวนการผีโม่แป้งรับใช้เหลี่ยมร้ายมีกลุ่มนักการเมือง พ่อค้า ข้าราชการ และองค์กรระดับต่างๆ จนถึงรากหญ้าแพรก! เป็นกลุ่มพร้อมที่จะละทิ้งหลักการ จิตวิญญาณด้านการเชิดชูคุณงามความดี หลีกเลี่ยงการคบหาคนชั่ว

แกนหลักกุมอำนาจการเมือง เป็นตัวแทนนักขายชาติระดับมือทอง ส้องสุมขุมกำลังมวลชนติดอาวุธเพื่อรบแตกหักชิงเมืองถ้าภาคการเมืองเสื่อมความนิยม ไม่หวั่นกฎหมายเมื่อกลไกการรักษาอำนาจรัฐอยู่ภายไต้อิทธิพลการเมือง

เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ นักการเมือง แกนนำมวลชนทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย ใช้อำนาจ อิทธิพลเถื่อนคุกคามกลุ่มผู้มีแนวคิดตรงข้าม เป็นปฏิปักษ์

จากนี้ไปจะเห็นพฤติกรรมคุกคามสถาบันต่างๆ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เสี่ยงต่อการถูกครอบงำ การเร่งนโยบายประชานิยม สร้างหนี้สิน โกงกิน บั่นทอนความมั่นคงของชาติโดยรวม คุณภาพประชาชน เยาวชนตกต่ำ

ทางเลือกต้องเป็นอย่างไร? ต้องหยุดการเมืองชั่วร้ายเลวทรามต่ำช้าดังที่เป็นอยู่ จะยาวนาน 5-10 ปี คงไม่มีประชาชนอาลัยหานักการเมือง! ถ้าไม่ทำอะไร ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง ไร้แรงต้าน แก้ไข ชาติบ้านเมืองจะหายนะ

จะหวังให้ใคร องค์กร หน่วยงานใดออกหน้าผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างอย่างเต็มที่คงยาก ถ้าไม่มีประชาชนผลักดัน เสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับมวลชนเครือข่ายนักการเมืองกังฉิน ซึ่งนิยมใช้ความเถื่อนถ่อยรุนแรง ใช้อาวุธฆ่าฟัน

ทางเลือกมีน้อย นอกจากจะให้มวลชนทุกฝ่ายรับรู้ปัญหาการครองชีพ อยุติธรรมในการทำกิน การทุจริต คอรัปชัน เล่ห์กลการเมือง รวมพลังจิตวิญญาณและความตั้งใจแน่วแน่เพื่อกดดันให้นักการเมืองพ้นจากอำนาจ

ขอเชิญผู้รักชาติ เก่งกล้าสามารถ มือสะอาด เปิดตัวอาสาเป็นผู้นำขบวนการกู้ชาติให้รอดจากเงื้อมมือของนักการเมืองชั่ว ก่อนวันสิ้นชาติมาถึง!


กำลังโหลดความคิดเห็น...