xs
xsm
sm
md
lg

กบร.ไฟเขียวค่านำร่องใหม่บวท.ดีเดย์ใช้1พ.ค. สั่งทอท.ทบทวนค่าบริการตรวจผู้โดยสารล่วงหน้า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน-"กบร."เห็นชอบปรับโครงสร้างค่านำร่องวิทยุการบินคิดตามระยะทางและน้ำหนักจากเดิมคิดตามน้ำหนักแบบเหมาจ่ายคาดเริ่มใช้1พ.ค.นี้ บวท.ยังเป็นธรรมไม่กระทบสายการบิน ดันไทยเป็นฮับการบินตามนโยบาย ขณะที่สั่งทอท.ทบทวนอัตราและวิธีจัดเก็บค่าบริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)ใหม่ชี้ไม่ตอบโจทย์หวั่นทำผู้โดยสารไม่สะดวก
แต่เห็นด้วยในหลักการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน(กบร.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท.แต่ให้ทอท.ทบทวนรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนเช่น อัตราค่าบริการ
การเรียกเก็บจากผุู้โดยสารซึ่งมีทั้งขาเข้า,ขาออก,ต่อเครื่องจะแยกกันหรือเก็บรวม ซึ่งโครงการถือว่ามีความจำเป็นในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและจะช่วยให้การตรวจสอบผู้โดยสารเข้าเมือง(ตม.) มีความรวดเร็วขึ้นจากปัจจุบัน45วินาทีต่อคนเหลือประมาณ10กว่าวินาทีต่อคน นอกจากนี้ยังเห็นชอบรูปแบบการคิดค่าบริการการเดินอากาศใหม่ของบริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย(บวท.) ซึ่งจะมีความเป็นธรรมกับสายการบินที่ใช้บริการมากขึ้น

"หลักการของระบบAPPS จะเป็นเรื่องความปลอดภัยและผู้โดยสารต้องมีความสะดวกด้วยแต่ที่เสนอมาเป็นมุมมองราชการที่เน้นเรื่องความปลอดภัยแต่ไม่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกของผู้โดยสารเพราะบอกว่าจะเก็บค่าบริการ2เหรียญสหรัฐฯแต่ไม่บอกว่าเก็บอย่างไร เพราะสนามบินมีทั้งผุู้โดยสารขาเข้า,ขาออก,ต่อเครื่องถ้าแยกเก็บจะทำฝห้ไม่สะดวกหรือไม่
ตรงนั้ยังไม่ชัดและให้ไปดูสนามบินของประเทศอื่นนำข้อมูลมาเปรียบเทียบด้วย"นายจารุพงศ์กล่าว

นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน(บพ.) กล่าวว่า ระบบAPPS เป็นไปตามข้อบังคับกบร.ที่กำหนดให้สนามบินระหว่างประเทศให้บริการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบแล้วโดยทอท.เสนอเก็บค่าบริการ90บาทต่อคน ซึ่งกบร.ให้ทบทวนโครงสร้างการกำหนดอัตราค่าบริการดังกล่าวและวิธีการจัดเก็บรวมถึงตรวจสอบผู้ติดตั้งระบบว่ามีกี่ราย
และให้นำเสนอที่ประชุมอีกครั้งโดยกบร.กำหนดจะมีการประชุมทุกเดือน

ทั้งนี้คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบการกำหนดกรอบอัตราค่าธรรมเนียมข้อมูลตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในอัตรา 90บาท ต่อผู้โดยสาร 1 คน ต่อเที่ยวไว้ก่อน แต่จะเก็บตามต้นทุนที่
จ่ายจริง ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้ง สำนักตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อ
พิจารณาว่า อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางเพื่อสายการบินจะได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่า ผู้โดยสารจะสามารถเช็คอินได้หรือไม่ ทั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและควบคู่ไปกับ
ความมั่นคงและปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยาน

ส่วนการปรับโครงสร้างการจัดเก็บค่านำร่องของบวท.นั้นนายวรเดชกล่าวว่า เป็นการยีดเก็บค่าบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จากเดิมที่คำนวนตามน้ำหนักอากาศยานแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อลำ เป็นการคิดตามระยะทางในการใช้บริการบวกกับน้ำหนักเครื่องบินโดยอัตราใหม่ตามระยะทางสูงสุดไม่เกิน4,000บาท
ต่อหน่วยและค่าเครื่องช่วยเดินอากาศไม่เกิน600บาทต่อหน่วย ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องบินขนาดเล็กและบินระยะทางสั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง โดยให้มีผลทันทีหลังกบร.อนุมัติ

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.กล่าวว่า จะเสนอครงสร้างการจัดเก็บค่าบริการการเดินอากาศใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) บวท.เห็นชอบในวันนี้(27มี.ค.)
หลังจากนั้นจะแจ้งไปยังสายการบินให้รับทราบโดยคาดว่าจะบังะบใช้โครงสร้างใหม่ในวันที่1พ.ค.2555นี้โดยโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นธรรมและสอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของบวท.และไม่สร้างภาระให้กับผู้ใช้บริการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางทางการบิน(ฮับ)ขอ
ไทยอย่างไรก็ตาม ประมาณการรายได้ปี2555คาดว่าจะเติบโต 6%
กำลังโหลดความคิดเห็น...