xs
xsm
sm
md
lg

ศาลแขวงปทุมวันใช้ระบบดิจิทัลป้องกัน COVID-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านศาลยุติธรรมสู่ดิจิทัล (D-Court) สื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค COVID-19 รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น