xs
xsm
sm
md
lg

ไทยได้รับเลือกเป็นคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 8

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...