xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดอีอีซีรับทราบแนวทาง "ไฮสปีด" ยังไม่เคาะแก้สัญญาร่วมทุนฯ นัดถกรายละเอียดรอบหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด กพอ.ยังไม่พิจารณาแก้สัญญาร่วมทุนฯ ไฮสปีด 3 สนามบิน เผยเวลาประชุมน้อยนัดรอบหน้าถกรายละเอียด คาดชง ครม.ก.ค. เซ็นสัญญา ธ.ค. 67 ออก NTP เริ่มก่อสร้าง เผย 7 กลุ่มยื่นชิงรันเวย์ 2 “อู่ตะเภา” สรุป ก.ย.นี้ ส่วนถมทะเล "แหลมฉบังเฟส 3" ล่าช้า 3% มั่นใจส่งมอบพื้นที่ GPC ได้ตามแผน

วันที่ 10 มิ.ย. 2567 นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2567 ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม กพอ.รับทราบความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน (PPP) ที่สำคัญ ได้แก่

1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ซึ่งปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด (บริษัทในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด) คู่สัญญาผู้รับสัมปทานฯ ได้ตกลงรับมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเจรจาหลักการแก้ไขปัญหาโครงการจากผลกระทบโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้ข้อยุติแล้ว แต่เนื่องจากครั้งนี้ กพอ.มีเวลาประชุมน้อยเนื่องจากนายภูมิธรรมมีภารกิจต่อ จึงยังไม่มีการพิจารณารายละเอียดเรื่องหลักการแก้ไขปัญหาโครงการฯ โดยให้นำเสนอในการประชุม กพอ.ครั้งต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นช่วง ปลายเดือน มิ.ย.หรือต้นเดือน ก.ค. 2567

ซึ่งตามขั้นตอน หลัง กพอ.พิจารณาเห็นชอบแล้วจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในหลักการแก้ไขสัญญา โดยจะมีการทบทวนหลักการ PPP ตามมติ ครม.ที่อนุมัติโครงการไว้เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 ซึ่งคาดว่าจะเสนอ ครม.ได้ภายในเดือน ก.ค. 2567 จากนั้น รฟท.และเอกชนคู่สัญญาจะเจรจาร่างสัญญาแก้ไขเพื่อส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างฯ และส่ง กพอ. และ ครม.เห็นชอบอีกครั้งจึงจะลงนามแก้ไขสัญญา และออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงาน (NTP : Notice to Proceed) ภายในธันวาคม 2567 เพื่อเริ่มงานก่อสร้างต่อไป

ทั้งนี้ หลักการแก้ไขปัญหาจะอยู่บนพื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นธรรมต่อคู่สัญญา รัฐไม่เสียประโยชน์ และเอกชนไม่ได้ประโยชน์เกินควร มีหลักการที่สำคัญ ได้แก่ การแก้ไขวิธีชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการฯ (PIC) โดยรัฐจะเริ่มลงทุนเร็วขึ้นตามระยะเวลาความแล้วเสร็จของงาน และเอกชนตกลงวางหลักประกัน (Bank Guarantee) เต็มจำนวน ค่าก่อสร้าง และการแก้ไขวิธีการชำระค่าสิทธิโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) เอกชนแบ่งชำระ 7 งวด โดย รฟท.ยังคงได้รับค่าสิทธิครบจำนวน 10,671.09 ล้านบาท เอกชนรับภาระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนที่เกินทั้งสิ้น


@ เผย 7 กลุ่มยื่นชิงรันเวย์ 2 “อู่ตะเภา” คาดสรุปเสนอ ครม.ใน ก.ย.นี้

2. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ความก้าวหน้าในส่วนภาครัฐ กองทัพเรือได้ออกประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับสนามบินอู่ตะเภาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมียื่นข้อเสนอ 7 กลุ่ม คาดว่าจะพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคได้ภายในเดือน มิ.ย. 2567 และสรุปผลประมูลใน ส.ค.-ก.ย. 2567 และเสนอ ครม.เห็นชอบ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน ธ.ค. 2567 ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2571

ส่วนการก่อสร้างเมืองการบินของ บริษัท อู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) นั้น ทาง สกพอ. UTA และกองทัพเรือได้หารือเพื่อวางแผนบริหารการใช้พื้นที่ร่วมกันแล้ว รวมถึงการประสานแผนงานกับไฮสปีด 3 สนามบินซึ่งคาดว่า ครม.เห็นชอบหลักการแก้ปัญหา ไฮสปีด 3 สนามบิน จะนำไปสู่การร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ สกพอ. UTA และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน ซึ่งคาดว่าจะแจ้งเอกชนเริ่มก่อสร้างโครงการฯ (NTP) ได้ภายในปี 2567 นี้ และเปิดให้บริการภายในปี 2572

ขณะที่งานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น มีความก้าวหน้าภาพรวม 26.32% โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความก้าวหน้ากว่า 94.85% งานด้านระบบบริการ เติมเชื้อเพลิงอากาศยาน มีความก้าวหน้ารวม 47.38% งานด้านประปาและบำบัดน้ำเสีย มีความก้าวหน้ารวม 97.62% เป็นต้น


@ถมทะเล "แหลมฉบัง เฟส 3" ล่าช้า 3% มั่นใจส่งมอบพื้นที่ GPC ได้ตามแผน

3. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนท่าเทียบเรือ F งานก่อสร้างทางทะเล มีความล่าช้าประมาณ 3% โดยมีความก้าวหน้าในภาพรวม 29.02% โดยพื้นที่ถมทะเล 1 และ 2 ได้ดำเนินการถมแล้วเสร็จ ส่วนพื้นที่ถมทะเล 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่ายังสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กลุ่มบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (GPC) ผู้รับสัมปทานได้ตามกำหนดเดือนพ.ย. 2568 และจะเปิดดำเนินการท่าเทียบเรือ F1 ได้ภายในปี 2570

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม มีความก้าวหน้า 80.93% งานด้านถมทะเล พื้นที่แปลง LNG Plot (แปลง B) และพื้นที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (แปลง C) ดำเนินการถมแล้วเสร็จ ส่วนพื้นที่ท่าเรือสินค้าเหลว (แปลง A) มีความก้าวหน้า 30.95% โดยท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570
กำลังโหลดความคิดเห็น