xs
xsm
sm
md
lg

"ทย.-ไทยแอร์เอเชีย" หารือเพิ่มเส้นทางบินใหม่สู่สนามบินภูมิภาค หนุนเที่ยวเมืองรอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"กรมท่าอากาศยาน" หารือ "ไทยแอร์เอเชีย" ร่วมพัฒนาเส้นทางบินใหม่ๆ สู่สนามบินภูมิภาค เผยขยายรันเวย์ และอาคารผู้โดยสารพร้อมรับเพิ่ม หนุนนโยบายเที่ยวเมืองรอง ปักหมุดเพิ่มความถี่ "กระบี่" เปิดบิน "ดอนเมือง-ลำปาง"

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ทย.ได้ประชุมหารือร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพื่อพัฒนาเส้นทางบิน โดยมีนายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการภาคพื้น นายสิละ สนใจสุข ผู้จัดการฝ่ายวางแผนเส้นทางบิน นายจิราวัฒน์ ธัญอัครศิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ นายเกียรติพล ตันติกุล ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล สายการบินไทยแอร์เอเชีย เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเส้นทางบินตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ส่งเสริมและการกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง และสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ ทั้งการเปิดเส้นทางบินใหม่ และการกลับมาให้บริการในเส้นทางที่ยกเลิกไป โดยกรมท่าอากาศยานได้นำเสนอศักยภาพของท่าอากาศยานในสังกัดที่พัฒนาแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา และท่าอากาศยานที่คาดว่าจะจัดให้มีขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ขยายความยาวทางวิ่ง ลานขับ และลานจอด ของท่าอากาศยานในสังกัด เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะกับการที่สายการบินแอร์เอเชียกำลังจะนำเครื่องบินแบบ Airbus A321 เข้ามาเพิ่มสำหรับให้บริการผู้โดยสาร โดยในอนาคตสายการบินแอร์เอเชียมีแผนจะเพิ่มความถี่เที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานกระบี่ เพิ่มเส้นทางบินใหม่ในเส้นทาง ดอนเมือง-ลำปาง ในช่วง winter schedule นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในเส้นทางข้ามภูมิภาคใหม่ที่กรมท่าอากาศยานนำเสนอเส้นทางหาดใหญ่-หัวหิน หรือเส้นทางระหว่างประเทศมายังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีความพร้อมในด้านศักยภาพของท่าอากาศยาน ด้านการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร


นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทั้งความต้องการด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการจูงใจให้สายการบินเปิดเที่ยวบินเพิ่ม ซึ่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ นี้กรมท่าอากาศยานจะนำมารวบรวมปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ


กำลังโหลดความคิดเห็น