xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินภูมิภาคคึกคัก!ทย.พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับเดินทาง จัดรถรับ-ส่ง ให้เพียงพอทุกเที่ยวบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมท่าอากาศยาน พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสนามบินภูมิภาค 28 แห่ง ทั่วประเทศ รองรับประชาชน-นักท่องเที่ยวเดินทางปีใหม่ 67 กำชับผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง จัดรถเชื่อมต่อสนามบินให้ให้เพียงพอทุกเที่ยวบิน

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ทย. ขานรับนโยบาย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใต้ แนวคิด “Gifts : คมนาคมส่งความสุข 2567” ให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สะดวก ปลอดภัย สำหรับแนวคิด “Gifts : คมนาคมส่งความสุข 2567“ ประกอบด้วย “G = Gift to People : คมนาคมส่งมอบความสุข” “I = Infrastructure for Nation : คมนาคมสร้างเส้นทางไทย” “F = Facilitation : คมนาคมสะดวก บริการประทับใจ” “T = Tourist Promotion : คมนาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว” และ “S = Safety Journey : คมนาคมใส่ใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง”


สำหรับการเตรียมพร้อมตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยได้กำชับให้ให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลทั้ง 29 แห่ง ดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 2 ส่วน คือ

1. มาตรการอำนวยความสะดวก ให้ท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน ดูแลและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารที่พักผู้โดยสารให้เพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูและและอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานจนกว่าผู้โดยสารจะออกจากท่าอากาศยาน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารสาธารณะ ณ ท่าอากาศยาน จัดเตรียมรถให้บริการผู้โดยสารให้เพียงพอทุกเที่ยวบิน และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมควบคุมและตรวจสอบ รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีรถโดยสาร ท่าเรือและท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยมากที่สุด

2. มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้ท่าอากาศยานดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน พร้อมดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินกับทุกส่วน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในอาคารและพื้นที่รอบอาคารผู้โดยสาร


สำหรับท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแล ของ ทย. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 กับหน่วยงานภาครัฐ ตำรวจภูธร , ตำรวจท่องเที่ยว ,เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็คเที่ยวบินได้แบบ Real Time และรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมท่าอากาศยาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod
กำลังโหลดความคิดเห็น