xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ยื่นต่ออายุ “เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทย” ในต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศยื่นต่ออายุเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศอีก 8 ประเทศ หลังปี 65 ต่ออายุไปแล้ว 12 ประเทศ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ พร้อมประสานทูตพาณิชย์เฝ้าระวังการปลอมปน การละเมิด เดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย และพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย สร้างความเชื่อมั่นผู้ซื้อ ผู้บริโภคในต่างประเทศ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมากรมได้ดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยไปแล้วทั้งสิ้น 12 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ ฮังการี โปแลนด์ เดนมาร์ก อิสราเอล สวิตเซอร์แลนด์ สเปน เบเนลักซ์ ไอซ์แลนด์ และแคนาดา และในปี 2566 อยู่ระหว่างต่ออายุเครื่องหมายดังกล่าวอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรีย ญี่ปุ่น สวีเดน สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งได้ขอให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศเฝ้าระวังการปลอมปนหรือการละเมิด และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบการละเมิดใช้เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสิทธิในข้าวหอมมะลิไทยแล้ว กรมจะเดินหน้าประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น


ขณะเดียวกัน จะได้สานต่อการพัฒนาฐานข้อมูล List of Certified Thai Hom Mali Rice Brands หรือฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย โดยเน้นย้ำความเป็นสินค้าข้าวพรีเมียมที่มีคุณภาพมาตรฐานจากประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคให้ขยายฐานการตลาดในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคในต่างประเทศ อันจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยในการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดของข้าวไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ให้บรรลุผลสำเร็จอีกทางหนึ่ง

สำหรับเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยของกรม ประกอบไปด้วย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และเครื่องหมายการค้า “HOM MALI” ซึ่งได้เริ่มจดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปี 2541 และปี 2534 ตามลำดับ ในระยะต่อมาได้ขยายการจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวม 48 ประเทศ และกรม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ ต้องดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก 10 ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียน เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิข้าวหอมมะลิไทยในประเทศที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนไว้

ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มเติม สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้า http://ocs.dft.go.th หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก (สำนักงานมาตรฐานสินค้า) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4746 และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


กำลังโหลดความคิดเห็น