xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลุยหาดป่าตอง รณรงค์ไม่ซื้อขายสินค้าละเมิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่หาดป่าตอง รณรงค์พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว ไม่ซื้อขายสินค้าละเมิด หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหแก่ประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และป้องกันผู้บริโภคจากอันตรายจากสินค้าปลอม ย้ำเดินหน้าปราบปรามเข้มต่อไป โชว์ผลจับกุมปี 65 มีจำนวน 5,827 คดี ของกลาง 2.3 ล้านชิ้น มูลค่าเสียหายกว่า 1 พันล้าน

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ปกครองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชน ลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตอง ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าปลอม เพื่อสร้างบรรยากาศการค้าขายที่ดี ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายการบริโภคสินค้าปลอม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในช่วงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

“กรมฯ ต้องการรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ด้อยคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน โดยคนขายก็มีความผิดในฐานะที่ขายของปลอม คนที่ซื้อไปใช้ไปบริโภคก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยก็จะเห็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ทำไมประเทศไทยถึงมีการขายสินค้าปลอม ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ยิ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามามาก” นายอาวุธกล่าว

นายอาวุธกล่าวว่า กรมฯ จะเดินหน้า ทั้งการรณรงค์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีการปราบปรามและดำเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจำนวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่าจำนวนของกลางลดลงกว่า 54.96% เพราะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มความเข้มในการปราบปราม ขณะที่ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญในการไม่บริโภคสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้การจำหน่ายลดลงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โทษสำหรับผู้ค้าที่นำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจำหน่าย โดยการจำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า มีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปี ปรับสูงสุด 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ มีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปี หรือปรับสูงสุด 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0-2547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือ www.ipthailand.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น