xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” หนุนส่งออกไบโอพลาสติกทำจากมัน ตั้งเป้ารายได้ 1,000 ล้านปี 67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” สั่งเดินหน้าขับเคลื่อน “ไบโอพลาสติก” ทำจากมันสำปะหลัง หนุนส่งออกทั้งถุงพลาสติก หลอด จาน และสินค้าต่างๆ แทนส่งออกแบบเม็ด ตั้งเป้าทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 67 พร้อมแจ้งข่าวดี ฟิลิปปินส์เตรียมซื้อมันสำปะหลัง 3-4 ล้านตัน ส่วน ม.ค. 66 จะจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก ที่โคราช

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง และเป็นสักขีพยาน MOU ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับห้างค้าปลีก กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานด้านวิจัย ว่า การส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก เป็นอีกนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์ผลักดัน เพราะต้องช่วยกันปรับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากแบบดั้งเดิม มาเป็นไบโอพลาสติกที่ทำจากมันสำปะหลัง เพราะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเงินเข้าประเทศ

“ปัจจุบันเราเน้นการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ และส่งออกไบโอพลาสติกเม็ด เพื่อไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อ คือ ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลาง ต่อไปนี้เราจะเน้นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายมากขึ้น แทนที่จะส่งแบบเม็ด ก็จะส่งเป็นถุงพลาสติก หลอดดูด จาน สินค้าต่างๆ หลากหลายรูปแบบจากไบโอพลาสติก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จึงได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเกษตรกร ที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาต่อไป” นายจุรินทร์กล่าว

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าการส่งออกไบโอพลาสติกจากมันสำปะหลังจะทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ในปี 2567 โดยอินเดียจะเป็นตลาดใหญ่ของไทยในอนาคต เพราะมีนโยบาย Plastic Ban จะไม่ใช้ถุงพลาสติกจากปิโตรเคมี ถุงไบโอพลาสติกจะเป็นตลาดใหญ่ เพราะอินเดียมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน ถือว่ามีตลาดใหญ่รออยู่ข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้อยู่ต้นน้ำ มีรายได้ที่ดีขึ้นต่อไป

นายจุรินทร์กล่าวว่า สำหรับการช่วยหาตลาด ได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมา คือ ขยายตลาด โดยเฉพาะในต่างประเทศ ไม่ว่าจะในรูปมันเส้น แป้งมัน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ รวมทั้งการขยายตลาดใหม่ ซึ่งสำเร็จในหลายตลาด ไม่ว่าจะเป็นตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย และฟิลิปปินส์ เพื่อทดแทนตลาดจีนที่เป็นตลาดใหญ่ และมีข่าวดีล่าสุด ฟิลิปปินส์กำลังเดินทางมาเจรจารอบสุดท้ายซื้อมันสำปะหลังประมาณ 3-4 ล้านตัน จะมีส่วนช่วยยกระดับราคาในประเทศให้สูงขึ้น

ส่วนเดือน ม.ค. 2566 จะไปประชุมที่นครราชสีมา เพราะเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังของประเทศ มีกำหนดการจัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก หรือ World Tapioca Conference 2023 ซึ่งจะเป็นอีกงานที่ส่งเสริมภาพลักษณ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง โดยในปี 2565 ตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกรูปแบบ มูลค่า 130,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ (ไบโอพลาสติก) และสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ทั้ง 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. 3. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 5. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6. สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 7. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 8. สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 9. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด 10. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ 11. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)


กำลังโหลดความคิดเห็น