xs
xsm
sm
md
lg

ลดแรงต้านปิดหัวลำโพง! “ศักดิ์สยาม” สั่ง รฟท.เปิดเวทีฟังความเห็นทุกมิติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” ลดกระแสต้านปิด “หัวลำโพง” สั่งรฟท.จัดเวทีสาธารณะฟังความเห็นทุกมิติ ทั้งหยุดเดินรถ-พัฒนาเชิงพาณิชย์ ส่วนสายสีแดงพร้อมเปิดทางการ 29 พ.ย. 64 คุมค่าตั๋ว 3 ปีแรก 12-42 บาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 22 พ.ย. ว่า รถไฟสายสีแดงจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและมีการจัดเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2564 ส่วนกรณีการหยุดเดินรถไฟเข้าสู่สถานีหัวลำโพงนั้น ให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทบทวนข้อมูลแผนการเดินรถให้รอบด้าน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติการบริหารจราจร และมิติการให้บริการประชาชน โดยพิจารณาการปรับรูปแบบ และจำนวนรถไฟให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงความเป็นไปได้ในการปรับให้ขบวนรถไฟวิ่งนอกชั่วโมงเร่งด่วน เป็นต้น

อีกทั้งได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีสาธารณะชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนในประเด็นนี้เพื่อหาข้อยุติและแก้ปัญหาให้ได้ทุกมิติ รวมถึงมาตรการเยียวยาต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลด้านการพัฒนาหัวลำโพงให้เห็นภาพรวมทุกประเด็น ทั้งการอนุรักษ์อาคาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมถึงการบริหารสถานีกลางบางซื่อ โดยให้พิจารณาข้อมูลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเน้นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สำหรับรถไฟสายสีแดงที่มีการเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการฟรีตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย 8,817 คน/วัน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ โดยจัดตารางการเดินรถจะสอดคล้องกับตารางรถไฟสายสีแดงเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดหารถ Mobile Kiosk ที่มีความทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชน

@คุมค่าโดยสาร 3 ปีแรก 12-42 บาท แนะใช้ตั๋วเดือนประหยัดกว่า

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ความพร้อมเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยใน 3 ปีแรก (2565-2568) ที่เปิดให้บริการจะมีค่าแรกเข้า 12 บาท และอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 1.5 บาท อัตราค่าโดยสารสูงสุดในการเดินทางหนึ่งเที่ยวไม่เกิน 42 บาทตลอดสายรวมทั้งสองช่วง เมื่อถึงปีที่เอกชนดำเนินการให้เสนอใช้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมต่อไป


ทั้งนี้ รฟท.จะได้ประชาสัมพันธ์ตารางอัตราค่าโดยสาร (Fare Table) ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าต่อไป สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสาร 30 วัน (ตั๋วเดือน) สำหรับบุคคลทั่วไปจะมีราคาเฉลี่ยต่อเที่ยว 25-35 บาท พร้อมจัดโปรโมชันส่วนลดการเดินทางสำหรับเด็ก นักเรียน โดยเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ได้รับยกเว้นค่าโดยสาร เด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 91-120 ซม.ได้รับส่วนลดร้อยละ 50 จากอัตราค่าโดยสารปกติ พร้อมทั้งมีบัตรโดยสารสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (Student Card) อายุไม่เกิน 23 ปี จะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราค่าโดยสารปกติ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ ได้รับส่วนลดร้อยละ 50 จากอัตราค่าโดยสารปกติ รวมทั้งผู้พิการจะได้รับยกเว้นค่าโดยสาร

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบแผนการใช้บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้หารือร่วมระหว่าง รฟท. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขสมก. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เพื่อให้เกิดตั๋วร่วมระหว่างหน่วยงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเดินทางร่วมระหว่างระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ รฟท.เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม และเปิดใช้งานกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ยังได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ติดตามข่าวสารที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทันท่วงที


กำลังโหลดความคิดเห็น