xs
xsm
sm
md
lg

ดีเดย์ 29 พ.ย.รถไฟสีแดงไม่ฟรีแล้ว จ่าย 12-42 บาท ตั๋วเที่ยวคุ้มกว่าเฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สายสีแดงดีเดย์ 29 พ.ย.นี้เก็บค่าโดยสาร 12-42 บาทออกตั๋วเที่ยว เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว ประเดิมตั๋วเดือนร่วมขสมก.เหมา 2,000 บาท “ศักดิ์สยาม”เร่งใช้ระบบ EMV แตะร่วมรถเมล์-เรือไฟฟ้า- MRT ในก.พ.65 แนวโน้มดีผู้โดยสารเริ่มเพิ่มทะลุ 8,000 คน/วัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ  ครั้งที่ 6/2564 ว่า กระทรวงคมนาคมจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) อย่างเป็นทางการ หรือ Grand Opening ประมาณช่วงเดือนธันวาคม ส่วนการเดินรถเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเริ่มเก็บค่าโดยสารในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

โดยหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เปิดให้บริการแบบเสมือนจริง หรือ Soft Opening มาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยไม่คิดค่าโดยสาร  พบว่าปัจจุบันมียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 6,105 คน ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 13% นับจากการเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นการเติบโตที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟสายสีแดงใน 3 ปีแรก จะมีค่าแรกเข้า 12 บาท และ ค่าโดยสาร 1.50 บาทต่อกิโลเมตร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ รฟท. พิจารณากำหนดแนวทางเพื่อลดภาระทางการเงิน รวมทั้งแนวทางการผ่อนผันดอกเบี้ยใน 3 ปีแรกของการเปิดให้บริการ และการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมภายใต้มาตรฐาน EMV สามารถรองรับการใช้งานในรถเมล์ ขสมก. และเรือโดยสาร MINE Smart Ferry รวมทั้ง เปิดใช้งานกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

พร้อมกันนี้ ยังได้รับทราบแผนการใช้บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้หารือร่วมระหว่าง รฟท. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขสมก. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เพื่อให้เกิดตั๋วร่วม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปแนวทางร่วมกัน ทั้งรูปแบบบัตร เทคนิคบัตร และเงื่อนไขการกำหนดราคา พร้อมทั้งพิจารณาข้อกำหนดส่วนแบ่งรายได้ การเติมเงิน จุดจำหน่ายบัตร และการแบ่งจ่ายรายได้ของ Operators

 ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ รฟท. วิเคราะห์ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รถไฟสายสีแดง ในการให้บริการช่วงที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อจัดตารางเวลาของรถไฟและกำหนดอัตราค่าโดยสารแรกเข้าให้มีความเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นหลัก และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลตารางการเดินรถ รูปแบบราคาค่าโดยสาร และข้อมูลอื่น ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทันท่วงที รวมทั้งได้สั่งการเพิ่มเติมให้ รฟท. ดำเนินการในเชิงรุกด้านการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาลักลอบตัดสายอาณัติสัญญาณในระบบรถไฟฟ้า เช่น การดำเนินคดีให้ถึงที่สุด รวมถึงการขยายผล ให้เป็นแบบอย่างในการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อให้ความตรงต่อเวลาและความน่าเชื่อถือในการบริการเดินรถไฟมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากนี้ ได้มีการดำเนินการด้านการเชื่อมต่อการเดินทางกับรถโดยสารประจำทาง โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ทุกสถานี เพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางได้อย่างสะดวก และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

@เร่งสรุป TOR ประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้ง 12 สถานี รฟท. ได้จ้างทำความสะอาด กำจัดขยะ รักษาความปลอดภัย และอำนวยการจราจรทั้งบริเวณสถานีกลางบางและบริเวณสถานีอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของงานจ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ และงานบริหารจัดการงานอาคารและระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ และวิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนการจัดประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำประกาศฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกร่วมกับ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA)

@ตั๋วเที่ยว 3 แบบ ประหยัดสุด 25 บาท /เที่ยว -ตั๋วร่วมขสมก.2,000 บาท/เดือน

รายงานข่าวแจ้งว่า รถไฟสายสีแดง มีผู้โดยสารในวันที่เปิดให้บริการ 2 ส.ค. 2564 จำนวน 2,232 คน/วัน วันที่ 31 ต.ค. 2564 ผู้โดยสารเฉลี่ย อยู่ที่ 8,356 คน โดยมีจำนวนผู้โดยสารรวมในเดือนส.ค. 2564 อยู่ที่ 90,830 เที่ยว-คน ,เดือนก.ย. 2564 จำนวน 129,842 เที่ยว-คน และเดือนต.ค. 2564 จำนวน 146,522 เที่ยว-คน คิดเป็น ปริมาณผู้โดยสารรวมนับตั้งแต่วันเปิดให้บริการ ถึงเดือนต.ค. 2564 จำนวน 367,194 คน-เที่ยว

โดยสถานีกลางบางซื่อ มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ สถานีรังสิต สถานีดอนเมือง สถานีหลักสี่ ตามลำดับ
สำหรับอัตราค่าโดยสาร เริ่มต้นที่ 12 บาท สูงสุด 42 บาท โดยจะมีบัตรโดยสารรายเดือน 20 เที่ยว ราคา700 บาท (เฉลี่ย 35 บาท/เที่ยว) ,30 เที่ยว ราคา 900 บาท (เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว) ,50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท (เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว)
บัตรโดยสารรายเดือนร่วมกับรถเมล์ขสมก.ปรับอากาศ ราคา 2,000 บาท (สายสีแดง 1,100 บาท รถขสมก. 900 บาท)
สำหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม. ยกเว้นค่าโดยสาร , เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี และส่วนสูงอยู่ระหว่าง 90-120 ซม. ลดค่าโดยสาร 50% , นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี ลดค่าโดยสาร 10% ,ผู้สูงอายุ ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราปกติ
กำลังโหลดความคิดเห็น