xs
xsm
sm
md
lg

ตู้สินค้าผ่านท่าเรือพุ่งกว่า 8% ดันปี 64 กทท.โกยกำไรกว่า 6 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทท.เผยผลดำเนินงานปี 64 รายได้ทะลุ 1.65 หมื่นล้าน ส่งออกฟื้นต่อเนื่อง ดันปริมาณตู้สินค้าเพิ่มกว่า 8% มีกำไรสุทธิกว่า 6 พันล้าน

เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึง
ผลการดำเนินงานของ กทท.ว่า ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) มีเรือเทียบท่าที่ ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) รวม 13,840 เที่ยว เพิ่มขึ้น 1.9% มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 111.630 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.9% และมีตู้สินค้าผ่านท่า 9.857 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 8.6%

รวมมีรายได้ 15,613 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 6,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.99% โดยอัตราการเติบโตของตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการส่งออกของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญทั้งปัจจัยด้านการส่งออกที่เติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ประกอบกับภาคการผลิตของไทยที่สามารถกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น รวมทั้งผลจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ปรับดีขึ้น ทำให้ภาคการบริการฟื้นตัวจึงส่งผลให้แนวโน้มภาพรวมของ กทท.มีผลการดำเนินงานการให้บริการ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าสูงขึ้น

สำหรับการให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้

ท่าเรือกรุงเทพ มีเรือเทียบท่า 4,170 เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.1% สินค้าผ่านท่า 21.185 ล้านตัน ลดลง 1.2% มีตู้สินค้าผ่านท่า 1.438 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 0.2%

ท่าเรือแหลมฉบัง มีเรือเทียบท่า 9,670 เที่ยว ลดลง 1.0% สินค้าผ่านท่า 90.445 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.0% มีตู้สินค้าผ่านท่า 8.419 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 10.2%

ท่าเรือเชียงแสน มีเรือเทียบท่า 2,231 เที่ยว ลดลง 10.5% สินค้าผ่านท่า 103,972 ตัน ลดลง 32.6% มีตู้สินค้าผ่านท่า 5,064 ทีอียู ลดลง 32.3%

ท่าเรือเชียงของ มีเรือเทียบท่า 5 เที่ยว ลดลง 96.6% มีสินค้าผ่านท่า 28 ตัน ลดลง 98.9%

ท่าเรือระนอง มีเรือเทียบท่า 248 เที่ยว เพิ่มขึ้น 15.9% สินค้าผ่านท่า 128,686 ตัน เพิ่มขึ้น 55.5% มีตู้สินค้าผ่านท่า 4,173 ตู้ เพิ่มขึ้น 53.0%

เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)


กำลังโหลดความคิดเห็น