xs
xsm
sm
md
lg

รัฐมนตรีเศรษฐกิจ 18 ประเทศถกแนวทางรับมือโควิด-19 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีเศรษฐกิจ 18 ประเทศร่วมถกแนวทางรับมือโควิด-19 และแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค ย้ำต้องเร่งอำนวยความสะดวกทางการค้า เลี่ยงใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีกลุ่มสินค้าและบริการจำเป็น ส่งเสริมธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล พร้อมหนุนร่วมมือด้านสาธารณสุข การเข้าถึงวัคซีน

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS-EMM) ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 18 ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน และคู่เจรจา 8 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ และรัสเซีย โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 และแนวทางความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค

ทั้งนี้ ที่ประชุม EAS ได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีที่เข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการที่จำเป็น เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและไม่เลือกปฏิบัติ และรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน สนับสนุนธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภูมิภาค ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชนระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นความสำคัญของความร่วมมือด้านสาธารณสุข และสร้างความมั่นใจการเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความมั่นคงทางสาธารณสุข อาหาร และพลังงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ACRF) เพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-19 ที่จะช่วยบรรเทาความต้องการเร่งด่วนของสมาชิก ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก EAS ภายหลังวิกฤตโควิด-19

ในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มีมูลค่า 313,180.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มูลค่า 164,015.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มูลค่า 149,164.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วง 7 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มีมูลค่า 219,922.40 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.6% โดยไทยส่งออกมูลค่า 112,642.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 107,280.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และเวียดนาม สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปกลุ่มประเทศดังกล่าว เช่น เม็ดพลาสติก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น