xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ประกาศแล้ว ธุรกิจได้มาตรฐานธรรมาภิบาลประจำปี 64 จำนวน 38 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศรายชื่อธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 64 จำนวน 38 ราย เผยธุรกิจเหล่านี้เป็นต้นแบบธุรกิจสีขาว และยังได้รับการการันตีบนหน้าหนังสือรับรอง ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจเพิ่มขึ้น

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประกาศรายชื่อธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 แล้ว มีธุรกิจผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจำนวน 38 ราย จากธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 63 ราย โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ธุรกิจที่ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองและก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจธรรมาภิบาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีจำนวน 14 ราย และ 2. ธุรกิจรายใหม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินธรรมาภิบาล มีจำนวน 24 ราย

สำหรับธุรกิจที่ผ่านการประเมิน จะได้รับหนังสือรับรองและตราเครื่องหมายรับรอง “มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวนอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการประกอบธุรกิจแล้ว ยังแสดงถึงการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความดี และการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม โดยธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายนี้ไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าในการโฆษณาเพื่อเป็นการการันตีการเป็นธุรกิจสีขาว

นอกจากนี้ ธุรกิจยังจะได้รับสิทธิในการระบุข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจบนหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้า

“กระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพราะเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจะผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจสีขาว เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่าง และพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยต่อไป” นายสินิตย์กล่าว

โดยรายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจในปี 2564 ทั้ง 2 กลุ่ม มีดังนี้

1. ธุรกิจที่ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรอง และก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจธรรมาภิบาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จำนวน 14 ราย ได้แก่ 1. บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2. บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด 3. บริษัท สีไดโน จำกัด 4. บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 5. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล โชเฟอร์ ซัพพลาย จำกัด 6. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 7. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ซึ่งลำดับ 1-7 ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 8. บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด (ชลบุรี) 9. บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด (ชลบุรี) 10. บริษัท เอ.ไอ.พี. จำกัด (นครปฐม) 11. บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด (ปทุมธานี) 12. บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด (ประจวบคีรีขันธ์) 13. บริษัท พิษณุเวช จำกัด (พิษณุโลก) และ 14. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด (สมุทรปราการ)

2. ธุรกิจรายใหม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินธรรมาภิบาล จำนวน 24 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ยูพี แอ็คเคาน์เทนซี จำกัด (กระบี่) 2. บริษัท ควิกสปีด จำกัด 3. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด 4. บริษัท เดอะสตาร์ จำกัด 5. บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด 6. บริษัท บุศยา แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 8. บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 9. บริษัท ยูโรสแกน จำกัด 10. บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด 11. บริษัท รัตนมณีการบัญชี จำกัด 12. บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จำกัด ซึ่งบริษัท 2-12 ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 13. บริษัท 2 เอ็ม อโกร เท็ค จำกัด (กาญจนบุรี) 14. บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด (กาญจนบุรี) 15. บริษัท บี.วี. การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด (ขอนแก่น) 16. บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด (ขอนแก่น) 17. บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริการ จำกัด (จันทบุรี) 18. บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด (ชลบุรี) 19. บริษัท เศรษฐกฤษฏ์ การบัญชี จำกัด (ชัยนาท) 20. บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด (นนทบุรี) 21. บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (นนทบุรี) 22. บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด (ปทุมธานี) 23. บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ปทุมธานี) และ 24. บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด (ปทุมธานี)

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลให้แก่ภาคธุรกิจ ได้เปิดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัด ที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม มีหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 ข้อ ได้แก่ 1. หลักนิติธรรม ธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด 2. หลักคุณธรรม ต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 3. หลักความโปร่งใส มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ 4. หลักความมีส่วนร่วม ธุรกิจมีความใส่ใจเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6. หลักความคุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


กำลังโหลดความคิดเห็น