xs
xsm
sm
md
lg

โควิด-19 ระบาด ฉุดตั้งบริษัทใหม่ ก.ค.ลดลง 0.11%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยตั้งบริษัทใหม่ ก.ค. 64 จำนวน 5,661 ราย ลด 0.11% เจอผลกระทบจากโควิด-19 แพร่ระบาด การจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการล็อกดาวน์ ส่วนยอดเลิก จำนวน 1,140 ราย ลด 10% จับตาช่วงที่เหลือปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวหลังยอดผู้ติดเชื้อลดลง รัฐเร่งฉีดวัคซีน และอัดฉีดเศรษฐกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือน ก.ค. 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,661 ราย เทียบกับ มิ.ย. 2564 ลดลง 7% และเทียบกับ ก.ค. 2563 ลดลง 0.11% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 13,543.18 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ที่ติดอันดับ 3 ต่อเนื่องมาแล้ว 3 เดือนติดต่อกัน ตามการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,140 ราย เทียบกับ มิ.ย. 2564 เพิ่ม 9% และเทียบกับ ก.ค. 2563 ลดลง 10% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 4,152.42 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

สำหรับยอดรวมธุรกิจตั้งใหม่ในช่วง 7 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ค.) มีจำนวน 46,683 ราย เพิ่มขึ้น 20% ทุนจดทะเบียน 146,751.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ 6,070 ราย ลดลง 19% ทุนจดทะเบียน 34,611.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2%

นายทศพลกล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ในเดือน ก.ค. 2564 ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การหยุดการก่อสร้าง การงดรับประทานอาหารในร้านอาหาร และมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่จะมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 ส่งผลให้การจดตั้งใหม่ในกลุ่มที่มีการตั้งสูง 3 อันดับแรกลดลง ส่วนธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารที่เคยติดอันดับ 3 มาต่อเนื่องก็ลดลงจากมาตรการคุมเข้ม ไม่สามารถเปิดร้านได้ ทำให้มีผู้จดทะเบียนใหม่ลดลงไป

นอกจากนี้ การลดลงของการจดตั้งบริษัทยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือน ก.ค. 2564 ซึ่งอยู่ที่ 41.4 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึง 10% เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการชะลอตัวเพื่อติดตามสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม จากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่เริ่มลดลง และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศที่เพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นที่ดีในช่วงหลังจากนี้ รวมทั้งการฟื้นตัวของการส่งออก และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมที่ต้องติดตาม เพราะจะมีผลต่อการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้

ปัจจุบันมีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564) จำนวน 807,283 ราย มูลค่าทุน 19.66 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 197,348 ราย คิดเป็น 24.45% บริษัทจำกัด จำนวน 608,629 ราย คิดเป็น 75.39% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,306 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น