xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ มอบโล่เชิดชู 10 ธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี “Thailand Franchise Award 2021”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชนะการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยได้แสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้สนใจลงทุน หวังให้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีธุรกิจเป็นของตนเองได้ง่าย ให้ผลตอบแทนไว และตั้งตัวได้เร็วขึ้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด ‘รางวัลธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยประจำปี 2564 หรือ Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021’ โดยธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องดำเนินกิจการเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 37 แบรนด์ แต่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ จำนวน 10 แบรนด์ ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเมื่อวานนี้ (30 สิงหาคม 2564) 


โดยในปีนี้กรมฯแบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทย ค้าปลีกยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทย โกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย ดาวรุ่ง และ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกรายที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นับว่าท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้กับธุรกิจรายอื่น โดยท่านจะได้รับสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอให้ท่านภาคภูมิใจว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้นๆ ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านมีโล่รางวัลการันตีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง ให้ผลตอบแทนได้รวดเร็ว และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ก็ขอให้ท่านรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการกิจการ และคุณภาพของสินค้าแบบนี้ตลอดไป”


สำหรับรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล Thailand Franchise Award 2021

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม (BEST SMALL FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด แบรนด์ SHIPPOP

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม (BEST MEDIUM FRANCHISE ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด แบรนด์ LAUNDRYBAR

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม (BEST LARGE FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ ตำมั่ว

รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม (BEST FOOD FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ ตำมั่ว

รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม (BEST BEVERAGE FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ Kamu Kamu

รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม (BEST SERVICE FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย จำกัด แบรนด์ Otteri wash & dry

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม (BEST RETAIL FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จำกัด แบรนด์ OfficeMate Plus

รางวัลเเฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม (BEST EDUCATION FRANCHISE) ) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด แบรนด์ 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง

รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม (BEST EXPORT FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ Kamu Kamu

รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม (BEST INNOVATION FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส)

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง (FRANCHISE SHINING STAR 2021) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ เขียง

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี (FRANCHISE OF THE YEAR 2021) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม (BEST OVERSEAS FRANCHISE) ธุรกิจที่ได้รับ ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร.0 2547 5953 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น