xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” โชว์ตัวเลขการค้าชายแดน-ผ่านแดน มิ.ย.พุ่ง 146,094 ล้านบาท เพิ่ม 41.68%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“จุรินทร์” โชว์ตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือน มิ.ย. พุ่ง 146,094 ล้านบาท เพิ่ม 41.68% ได้รับผลดีจากการทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหาการค้าในนาม กรอ.พาณิชย์ และการเร่งเปิดด่าน เผยตั้งเป้าอีก 11 ด่าน แย้มด่านปากแซงเปิดแน่เร็วๆ นี้

นายจุรินทร์กล่าวว่า ทางด้านการค้าชายแดนและผ่านแดนในเดือน มิ.ย. 2564 มีมูลค่า 146,094 ล้านบาท เพิ่ม 41.68% แยกเป็นการค้าชายแดนกับมาเลเซีย มูลค่ารวม 24,849 ล้านบาท เพิ่ม 15.33% สปป.ลาว มูลค่า 17,894 ล้านบาท เพิ่ม 18.40% เมียนมา มูลค่า 17,139 ล้านบาท เพิ่ม 31.79% กัมพูชา มูลค่า 13,494 ล้านบาท เพิ่ม 20.99% และการค้าผ่านแดนกับจีน มูลค่า 35,740 ล้านบาท เพิ่ม 86.56% สิงคโปร์ มูลค่า 10,158 ล้านบาท เพิ่ม 81.65% และเวียดนาม มูลค่า 6,082 ล้านบาท เพิ่ม 16.91%

โดยปัจจัยที่ช่วยเพิ่มยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนเป็นผลมาจากการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนในนาม กรอ.พาณิชย์ ที่เมื่อมีปัญหาก็ร่วมมือกันลงไปแก้ปัญหา และมีการทำเป้าหมายเร่งเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้การค้าชายแดนคล่องตัว โดยตั้งแต่ เม.ย. 2563 ถึงมิ.ย. 2564 จากด่านที่เปิด 25 ด่านเพราะติดโควิด-19 ได้เปิดแล้ว 44 ด่าน และมีเป้าหมายที่จะร่วมกับภาคเอกชนเร่งรัดเปิดด่านอีก 11 ด่าน เช่น ด่านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ที่ได้มีการลงนามใน MOU ระหว่างผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี กับผู้ว่าฯ แขวงสาละวันไปแล้ว

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า วันที่ 30 ก.ค. 2564 จะมีการประชุมร่วมสองฝ่าย ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อพิจารณารายการสินค้าที่จะเปิดด่านและค้าขายกัน โดยจุดนี้จะเน้นการส่งสินค้าเพียงอย่างเดียว คนไม่เกี่ยว ถ้าตกลงรายการสินค้าเรียบร้อยจะเสนอฝ่ายนโยบายให้ความเห็นชอบ ซึ่งฝั่งไทยไม่มีปัญหา ขึ้นอยู่กับ สปป.ลาว แต่จะพยายามให้เปิดเร็วที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น