xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ขยาย 4 เลนถนนสาย นม.1120-ทล.2-บ้านโคกไผ่ เชื่อมมิตรภาพ-มอเตอร์เวย์ เสร็จปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทขยายถนนสาย นม.1120-แยก ทล.2-บ้านโคกไผ่ นครราชสีมา เป็น 4 ช่องจราจร คืบหน้า 54% ปี 65 วิ่งฉิวตลอดสาย เพิ่มทางเลือกเชื่อมมอเตอร์เวย์-มิตรภาพ ลดแออัดเส้นทางหลัก

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 5.987 กิโลเมตร โดยดำเนินการขยายผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ทางคู่ขนานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างคลองชลประทาน) พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ไหล่ทาง ทางเท้า ระบบระบายน้ำ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 1 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกลับรถ 8 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจร

การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+200 ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว และตอนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 4+200 ถึง กม.ที่ 5+987 ระยะทาง 1.787 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 54% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2565  

สำหรับจังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีปริมาณการจราจรสูง ส่งผลให้บนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมามีการจราจรที่หนาแน่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากสายทางดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ได้อีกด้วย 
กำลังโหลดความคิดเห็น...