xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ยกระดับถนนชายแดนใต้ ลุยราดยางถนนสายหินขาว อ.เบตง 2.5 กม.เสร็จ ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทลุยพัฒนาถนนชายแดนภาคใต้ ก่อสร้างถนนสายหินขาว ต.อัยเยอร์เวง เบตง จ.ยะลา ลาดยาง ระยะทาง 2.5 กม.เสร็จใน ก.ค.นี้ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนทางหลวงชนบทสายหินขาว ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร โดยก่อสร้างผิวจราจรเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร พร้อมก่อสร้างโครงสร้างรางระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 50% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2564 นี้

ทั้งนี้ เดิมประชาชนชาวตำบลอัยเยอร์เวงและประชาชนละแวกใกล้เคียงต้องเดินทางด้วยความยากลำบาก การขนส่งพืชผลทางการเกษตรส่งออกสู่ตลาดเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียน ลองกอง) ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่น้ำตกหินขาว เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเข้าน้ำตกหินขาว อีกทั้งตลอดแนวด้านขวาทางมีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน สามารถพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น