xs
xsm
sm
md
lg

ตัดถนน 8 เลน ลัดเข้าศูนย์ราชการนครปฐมคืบหน้า 65%เปิดใช้ ก.ค.65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทางหลวงชนบท เผยขยายถนนลัดเชื่อม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม 3.217 กม.ขนาด 6 เป็น 8 เลน คืบหน้ากว่า 60 % คาดเปิดใช้ก.ค.65 เพิ่มโครงข่ายช่วยแบ่งเบาจราจร

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097
(ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.217 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 - 8 ช่องจราจร เป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง

ปัจจุบันการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า  60 % ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงาน
ชั้นทรายถมคันทาง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต งานก่อสร้างกำแพงกันดินและระบบระบายน้ำภายในโครงการ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565 และสามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจร
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อไป

ทั้งนี้  ศูนย์ราชการถือเป็นสถานที่จำเป็นและสำคัญของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ทำให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.217 กิโลเมตร 

โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไปมายังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมและเป็นการแบ่งเบาการจราจรและขนส่ง ตลอดจนเป็นการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังศูนย์ราชการฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
กำลังโหลดความคิดเห็น