xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ชงงบปี 65 ผุดถนนเชื่อมสะพานมิตรภาพนครพนม หนุนเขต ศก.ชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทางหลวงชนบทเร่งประมูลถนน 2 โครงการหนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ส่วนปี 65 ชงของบอีก 1.6 พันล้านบาท สร้างสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน-สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 นครพนม พร้อมเตรียมแผนสร้างอีก 139 กม. ปี 66-71

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้าง
ถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 18 โครงการ รวมระยะทาง 195.617 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางต่างระดับอีกจำนวน 1 แห่ง ประกอบไปด้วยในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม สงขลา และเชียงราย

มีโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 7.535 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 67% โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนของผิวจราจร งานทางเท้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี 2565

ขณะที่มีอีก 2 โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 
แยก ทล.212-บางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ตอนที่ 1) ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร, โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1012-บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2564

สำหรับปีงบประมาณ 2565 มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน- ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3-ถนนเชื่อมทางหลวง ทล.212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 23.102 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

นอกจากนี้ ในปี 2566-2571 ทช.ยังมีแผนที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ อย่างต่อเนื่อง รวมระยะทาง 139.023 กิโลเมตร พร้อมโครงการก่อสร้างทางต่างระดับอีกจำนวน 2 แห่ง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
กำลังโหลดความคิดเห็น