xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จเพิ่มอีก 24 กม. ถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลใต้สาย ชพ.4008 จ.ชุมพร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทช.ก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลภาคใต้ ช่วงบ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จ.ชุมพร เสร็จแล้ว ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต มีไหล่ทาง 1-2 เมตรพร้อมจุดพักรถ กว่า 24 กม. หนุนโครงข่ายถนนท่องเที่ยว

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001-บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 24.569 กม. เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 เชื่อมต่อปากน้ำชุมพรเก่า อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1-2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่องและส่งเสริมให้เป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน












กำลังโหลดความคิดเห็น