xs
xsm
sm
md
lg

รฟท. MOU ทช.ให้ดูแลถนนโลคัลโรด รถไฟสีแดงจาก ถ.ประชาชื่น-กาญจนาภิเษก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบงานถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา ตั้งแต่ถนนประชาชื่น-ถนนกาญจนาภิเษก เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวก และปลอดภัย

นายนิรุฒ มณีพันธุ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและรับมอบงานถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ตั้งแต่ถนนประชาชื่นถึงถนนกาญจนาภิเษก และระบบไฟฟ้าแสงสว่างรวมทั้งทรัพย์สินที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ให้แก่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแลงานบำรุงรักษา เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้บริการ

นายนิรุฒ มณีพันธุ์ ผู้ว่าฯ รฟท. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มีการส่งมอบพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟ ตั้งแต่ถนนประชาชื่นถึงถนนกาญจนาภิเษกให้กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ดูแลปรับปรุง บำรุงรักษาสภาพถนน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม อีกทั้งการรถไฟฯ ยังได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอเชื่อมระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสาธารณะอีกด้วย

ทั้งนี้ ในรายละเอียดบันทึกข้อตกลงดังกล่าว การรถไฟฯ ได้ส่งมอบทางเท้า ท่อระบายน้ำ ป้าย เครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง ให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ครอบคลุมทั้งในด้านการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย การจัดระบบการระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนการจัดการจราจร ปลูกต้นไม้ และจัดทำสวนหย่อม โดยการรถไฟฯ ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อยู่เช่นเดิม

การรถไฟฯ คาดหวังว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานครั้งนี้จะช่วยยกระดับการให้บริการพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการรถไฟฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...