xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียน-ออสซี่-กีวีเดินหน้าอัปเกรด FTA เร่งฟื้นการค้า การลงทุนในภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ประชุมทางไกลเดินหน้าอัปเกรด FTA เพื่อเร่งฟื้นการค้า การลงทุนในภูมิภาคหลังสถานการณ์โควิด-19 ตั้งเป้าเจรจามาตรการที่ไม่ใช่ภาษี กฎถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร การค้าบริการและการลงทุน การแข่งขันทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้จบภายในปี 65

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อปรับปรุงความตกลง FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งบังคับใช้มาแล้วกว่า 10 ปี หลังจากเริ่มมีผลตั้งแต่ปี 2553 โดยต้องการจะยกระดับความตกลงให้ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป และเพื่อช่วยฟื้นการค้าและการลงทุนในภูมิภาคให้กลับมาแข็งแกร่งภายหลังสถานการณ์โควิด-19

ประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องปรับปรุง หรือรวมไว้ในความตกลงที่จะยกระดับเพื่อให้ทันสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเอง (Self-certification) พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การค้าบริการและการลงทุน (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการโทรคมนาคม และบริการทางการเงิน) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การแข่งขันทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเจรจาให้เสร็จภายในปี 2565

นอกจากนี้ ได้หารือเรื่องการต่ออายุการสนับสนุนทางการเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ผ่านโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะสิ้นสุดในปีนี้ โดยในปี 2563 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้สนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 45 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือราว 1,058 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศสมาชิกในการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลง AANZFTA และยังได้รับทราบกรณีชิลีแสดงความสนใจที่จะเข้าเป็นสมาชิก AANZFTA ซึ่งความตกลง AANZFTA ไม่มีข้อบทเรื่องการรับสมาชิกใหม่ โดยสมาชิกจะมีการหารือเรื่องนี้ต่อไป

ความตกลง FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีบทบาทสำคัญต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าส่งออกจากอาเซียนทุกรายการแล้ว ในส่วนของไทยได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าที่ส่งออกจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 98% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ขยายตัวจาก 49,350 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552 เป็น 73,430 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562

สำหรับการส่งออกของไทยไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในไตรมาสแรกของปี 2564 (ม.ค.- มี.ค.) มีมูลค่า 3,432.75 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.57% โดยสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ขนส่งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 1500-2500 ซีซี ปลาทูน่าแปรรูป เครื่องปรับอากาศ แผ่นอะลูมิเนียม และโพลีเอทิลีน เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น