xs
xsm
sm
md
lg

“เครือสหพัฒน์” ผู้นำแนวคิด ‘อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน’ ชูนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เครือสหพัฒน์ ผู้นำด้านการลงทุนพัฒนาอุตสหกรรมและความเจริญให้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ศรีราชา-แหลมฉบังเดินหน้าภายใต้วิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืนด้วยการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ส่งมอบสินค้าดีและสร้างสังคมดี ต่อยอดโครงการพลังงานทดแทนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เปิดตัวนวัตกรรม “Thailand's First Floating Solar in Industrial Park” หรือพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทย โดยผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัท อิมแพ็ค อิเล็กตรอนสยาม ภายใต้บริษัท อิมแพ็ค โซล่าร์ จำกัด ติดตั้ง Floating Solar เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างประโยชน์บนอ่างเก็บน้ำสร้างมาตรฐานการยกระดับคุณภาพชีวิตภายในสวนอุตสาหกรรมไทย ที่ใส่ใจทั้งผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ชูจุดเด่นสินค้าในเครือสหพัฒน์มุ่งใช้พลังงานสะอาดในการผลิต โดยภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจากคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นประธานในพิธี

(จากซ้ายไปขวา)คุณวรยศ ทองตัน, กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน), คุณสนทยา ทับขันต์, กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน), คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง, คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์, คุณวรมน เป๊ก ขำขนิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด และ กรรมการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด, คุณเคนทาโร่ มัตซึมุระ กรรมการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด, คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด
นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มสหพัฒน์เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมองว่าการลงทุนในพลังงานสะอาดภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นการลงทุนเพื่อความยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดี นำไปสู่การพัฒนาและส่งมอบสินค้าดี และสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการพลังงานทดแทนซึ่งเป็นโครงการในระยะยาว โดยจับมือกับพาร์ตเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างกลุ่มบริษัท อิมแพ็ค อิเล็กตรอนสยาม ภายใต้บริษัท อิมแพ็ค โซล่าร์ จำกัด ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน โดยเราได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop เพื่อให้บริการด้านพลังงานสะอาด หรือ Green Electron ส่งเข้า Smart Energy Grid เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับโรงงานที่อยู่กับเรา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้า ทำให้โรงงานต่างๆ บริหารต้นทุนได้ดีขึ้น สามารถผลิตสินค้าที่ดีออกสู่สังคม”

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์
นายวิชัยกล่าวต่อไปว่า “เราตั้งเป้าให้โครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงโครงการ CSR ทั่วไป โดยเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาวให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยเป็นโครงการเดียว ณ ปัจจุบันที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ JCM (Joint Crediting Mechanism) ของประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นต้นแบบในการผนวกหลายๆ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนไว้ภายในสวนอุตสาหกรรมเดียวเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมปัจจุบัน ได้มีการเริ่มติดตั้ง Solar Rooftop และจ่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานทั้งหมด 10 แห่ง และยังรอติดตั้งอีกหลายแห่ง คิดเป็นปริมาณไฟฟ้ามากกว่า 15 เมกะวัตต์ นับว่าภายในสวนอุตสาหกรรมของเราใช้ Green Electron หรือพลังงานสะอาดถึง 20% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด หรือหมายความว่าเราช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้มากกว่า 6,000 ตันต่อปี ซึ่งช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ”

(จากซ้ายไปขวา) คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง, คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์, คุณวรมน เป๊ก ขำขนิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด และ กรรมการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด
ด้านนายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค โซล่าร์ จำกัด กล่าวว่า “สำหรับนวัตกรรมล่าสุด Floating Solar เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำสาธารณะในสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้เป็นต้นแบบในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อจำหน่ายโดยตรงเข้าไปในส่วนไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมโดยในการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่นี้ เราคำนึงถึงคุณภาพที่ดีที่สุดและรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย หัวใจสำคัญคือ Solar Cell เราเลือกใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น จีน และอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งทั้งหมดในตลาด หรืออย่าง Floating Solar เราก็คัดเลือก Supplier จากบริษัทอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตตัวทุ่น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปในระยะยาว เราจึงใส่ใจในเลือกเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพที่สุด”

“เราหวังให้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาแห่งนี้ เป็นโครงการต้นแบบที่จะมีส่วนผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนไม่เพียงช่วยลดต้นทุนในธุรกิจ แต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมและโลกในระยะยาว และในส่วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของเครือสหพัฒน์ เราจะไม่หยุดคิด หยุดทำ สิ่งใหม่ๆ โดยตั้งเป้ามองไกลที่จะสร้าง Smart City ที่จะยกระดับชีวิตให้กับคู่ค้าและชุมชน ไม่เพียงในด้านพลังงานเท่านั้น แต่ยังเตรียมวางแผนต่อยอดในด้าน Mobility และ Communication ด้วยเทคโนโลยี และ Business Model ใหม่ๆ ต่อไปอีกด้วย เพื่อพัฒนาธุรกิจของพาร์ตเนอร์ให้เติบโตไปพร้อมกันในระยะยาว” นายวิชัยกล่าวสรุป

คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทย ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา หนึ่งในโครงการต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


กำลังโหลดความคิดเห็น...