xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ห่วงภาวะโลกร้อน ประชุม กนภ. สั่ง ทส.คุมเข้มก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร ห่วงภาวะโลกร้อน ประชุม กนภ. สั่ง ทส.คุมเข้มก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่อง ตามมาตรการ UN เน้นสร้างการรับรู้ ปชช. รณรงค์ปลูกต้นไม้ ลดขยะเป็นพิษ มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ-ของโลก


วันนี้ (1 มี.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตามมติ กนภ.ระหว่าง พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาภาวะโลกร้อน ให้เป็นไปตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ประเทศไทยได้จัดส่งระดับเส้นฐานอ้างอิงภาคป่าไม้ (FREL) ซึ่งเป็นข้อมูลเส้นฐาน (Base Line) ค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทำลายป่าไม้และทำให้ป่าเสื่อมโทรมไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญา สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว รวมทั้งการดำเนินการที่ผ่านมาของภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ ลดปริมาณขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน

กนภ.ได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่ ร่างกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งถือว่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกในภูมิภาค และเห็นชอบปรับปรุงคณะอนุกรรมการฯ ด้านการประสานท่าทีเจรจา และความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเห็นชอบร่างข้อตกลงระหว่าง ทส.กับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน

พล.อ.ประวิตรยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาวะโลกร้อนและภาวะก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้มีความพยายามแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและของโลก พร้อมกำชับให้ ทส.เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกับภาครัฐในการลดภาวะโลกร้อน และรณรงค์ขอให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ และลดขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม


กำลังโหลดความคิดเห็น...