xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มตอกเข็มปี 65 ผุดสะพานทะเลสาบสงขลา เพิ่มทางลัด “พัทลุง-สงขลา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทางหลวงชนบทเตรียมสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม EIA เร่งสำรวจออกแบบ ก่อสร้างสะพานทะเลสาบสงขลาแห่งใหม่ เชื่อม “พัทลุง-สงขลา” ร่นระยะทางถึง 80 กม. คาดเริ่มสร้างปี 65 ใช้งบ 4,500 ล้าน ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกการขนส่ง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และการสำรวจออกแบบรายละเอียดพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและประมาณราคา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จากนั้นจะนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

โดยได้มีการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์การลงทุนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเส้นทาง รวมถึงจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 4,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันความต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลามีจำนวนมาก ซึ่งตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่ออำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้ง-หัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่ออำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยสะพานทั้ง 2 แห่งมีระยะทางห่างกัน 60 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากปัญหาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จึงขอรับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งหากก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้สามารถเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วมากขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ

ทช.เล็งเห็นความสำคัญในการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา-ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีพื้นที่การศึกษาและแนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา มีจุดเริ่มต้นโครงการจากถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 กม.ที่ 3+300 บริเวณหมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง แนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงการที่แยกตัดกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณหมู่ 2 บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
กำลังโหลดความคิดเห็น...