xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ผุดถนนผังเมืองอุตรดิตถ์ ยาว 7 กม.เสร็จปี 66 แก้จราจรตัวเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทช.เริ่มถมคันทางผุดผังเมืองเมืองอุตรดิตถ์ ระยะทาง 7.425 กม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 เลน เสร็จปี 66 แก้ปัญหาจราจรในตัวเมือง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทช.ได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว โดยอยู่ระหว่างงานดินถมคันทางและงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 336 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 บริเวณทางแยกม่อนดินแดงไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 และ 117 บริเวณห้างเทสโก้โลตัส (สาขาอุตรดิตถ์) มีความยาวพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7.425 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เขตทางทั่วไป 30-50 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

- ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+100 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 7 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยก ไหล่ทางกว้าง 2.40 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง กม.ที่ 0+275 และช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 3+700 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 0+275 ถึง กม.ที่ 3+500 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 3+700 ถึง กม.ที่ 3+920 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน ไหล่ทางกว้าง 2.75 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 3+920 ถึง กม.ที่ 4+420 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถ ทางเท้า มีเขตทางรวม 37.62 ถึง 50 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 4+420 ถึง กม.ที่ 5+490 และ ช่วง กม.ที่ 5+525 ถึง กม.ที่ 7+200 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 30 ถึง 50 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 5+490 ถึง กม.ที่ 5+525 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 7+325 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 36 ถึง 43 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 7+325 ถึง กม.ที่ 7+425 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 36 ถึง 43 เมตร  
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดแพร่ สุโขทัย และพิษณุโลกมีแนวโน้มในการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในชุมชนเมืองและการเดินทางขนส่งระหว่างจังหวัด สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
กำลังโหลดความคิดเห็น