xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เปิดใช้สะพานข้ามลำน้ำยามเชื่อมสองตำบล จ.สกลนคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำยามเสร็จ และเปิดใช้แล้ว ช่วยชาวบ้านร่นระยะทาง 5 กม. เชื่อมตำบลขัวก่าย, ศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
   
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำยาม (สะพานสายสัมพันธ์ขัวก่าย-ศรีวิชัย) ตำบลขัวก่าย, ศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว ซึ่งเสร็จเร็วกว่าแผน
   
โดยสะพานข้ามลำน้ำยาม (สะพานสายสัมพันธ์ขัวก่าย-ศรีวิชัย) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณหมู่ 4 และ หมู่ 11 บ้านขาม ตำบลขัวก่าย เชื่อมกับหมู่ 3 บ้านแก้ง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (จุดสิ้นสุดโครงการ) ก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ไม่มีทางเท้า และก่อสร้างถนนเชิงลาดแอสฟัลติกคอนกรีตทั้งสองด้าน พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 41.920 ล้านบาท

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่ายได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำยาม (สะพานสายสัมพันธ์ขัวก่าย-ศรีวิชัย) ตำบลขัวก่าย, ศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อทดแทนสะพานไม้เดิมที่ทรุดโทรมและมีความกว้างเพียง 2.50 เมตร รถยนต์ไม่สามารถข้ามผ่านได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีความยากลำบากในการสัญจร

ในปี 2562 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาความเป็นอยู่การให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่
   
กำลังโหลดความคิดเห็น