xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จ ก.พ. 65! ถนนเข้าโครงการหลวงเลอตอ ช่วยลดเวลาเดินทาง “ตาก-อมก๋อย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทางหลวงชนบทก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก-อ.อมก๋อย เชียงใหม่ คืบหน้า 40% คาดเสร็จ ก.พ. 65 ลดเวลาเดินทางเหลือ 2 ชม.

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาลให้แก่ชาวไทยภูเขาและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง

โดยเป็นการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ข้างทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด-แม่สะเรียง) (กม.ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างงานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด โครงสร้างทางและผิวจราจร มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 82% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 246.664 ล้านบาท
   
- ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 44+602 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 74+032 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 ที่บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 29.430 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างงานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด โครงสร้างทางและผิวจราจร ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 40% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 244.490 ล้านบาท
   
โดยเป็นเส้นทางสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการขนผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ทุกฤดู ส่งเสริมการพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไทยภูเขา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จแล้ว จากเส้นทางแรก (ตอนที่ 1) อยู่ห่างจากอำเภอแม่ระมาดประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง และอีกเส้นทาง (ตอนที่ 2) เข้าจากตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จากเดิมใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น