xs
xsm
sm
md
lg

กรอ.พาณิชย์ลุยแก้ 15 ประเด็น อำนวยความสะดวกส่งออก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” ถก กรอ.พาณิชย์ สรุป 15 ประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งแก้ไขและผลักดัน เพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออก นำรายได้เข้าประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ว่า ที่ประชุมได้หารือประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทย ได้ข้อสรุปออกมาทั้งสิ้น 15 ประเด็นที่จะต้องเร่งแก้ไขและผลักดัน โดยมีทั้งเรื่องที่จะดำเนินการในทันที เรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้การส่งออกของไทยมีความคล่องตัว นำรายได้เข้าประเทศ

ปัญหาทั้ง 15 ประเด็น ได้แก่ 1. การเร่งรัดการส่งออกข้าวไปจีน ตามข้อตกลง MOU ที่ค้างอยู่ 3 แสนตัน 2. การติดตามปัญหาการส่งออกรถยนต์ไปเวียดนาม ที่อาเซียนกำลังลงนามข้อตกลง MRA ยานยนต์ 3. การแก้ปัญหาอินเดียกำหนดมาตรฐานสินค้าเคมีภัณฑ์และปุ๋ยเคมี 4. การแก้ปัญหาการขนรถยนต์ที่ผลิตใหม่เพื่อไปส่งออก 5. การสร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยปลอดโควิด-19

6. การแก้ไขปัญหาต้นทุนขนส่ง เช่น ค่าระวางเรือ ค่าธรรมเนียมเรือ ที่มีราคาสูง 7. การแก้ไขค่าเงินบาทแข็งค่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นำประเด็นปัญหาเข้าหารือใน ศบศ. 8. การแก้ปัญหาเวียดนามเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าน้ำตาลทราย 9. การช่วยเหลือสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 10. การแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนและผ่านแดน ที่จะต้องผลักดันให้มีการเปิดด่านเพิ่มขึ้น เน้นฝั่ง สปป.ลาว และกัมพูชา

11. ผลักดันเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ ได้แก่ จีน สปป.ลาว และไทย เข้าด้วยกัน 12. การผลักดันให้มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น 13. การอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ในวันหยุด 14. การเร่งรัดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เช่น เอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ไทย-สหราชอาณาจักร (ยูเค) ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) และอาเซียน-แคนาดา เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือเป็นรายมณฑล และรายรัฐ เช่น ไหหลำ ของจีน และรัฐเตลังกานา ของอินเดีย และ 15. การผลักดันจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้ส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี

“ปัญหาและข้อเสนอทั้ง 15 ประเด็นนี้ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการแก้ไข และเดินหน้า ถ้าประเด็นใดทำเสร็จ ทำจบ ก็จะเอาออกไป แต่ถ้าประเด็นใดยังค้างอยู่ ก็จะเอาเข้ามาหารือกันอีกว่าติดขัดอะไร หรือถ้ามีประเด็นใหม่ๆ ก็จะนำเพิ่มเข้ามาเพื่อผลักดันแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการส่งออก และนำรายได้เข้าประเทศ” นายจุรินทร์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...