xs
xsm
sm
md
lg

คัดเลือกรองผู้ว่าฯ รฟท. 3 ตำแหน่งลงตัว ชงบอร์ด 13 ส.ค.เคาะแต่งตั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟท.สรุปผลคะแนนคัดเลือกรองผู้ว่าฯ 3 ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว เตรียมชงบอร์ด 13 ส.ค.เคาะรายชื่อ เผยคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ ลงตัวทุกตำแหน่ง วัดอาวุโส ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ช่วยพัฒนารถไฟ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นรองผู้ว่าการ (นักบริหาร 14)  รฟท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6-7 ส.ค.ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ คัดเลือกรองผู้ว่าฯ รฟท.ได้สัมภาษณ์ผู้สมัครทั้ง 4 คน เพื่อรับฟังแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการทำงานเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ให้คะแนนผู้สมัครแต่ละคนแล้ว โดยจะมีการรวมคะแนนของคณะกรรมการฯ แต่ละคนเพื่อสรุปผลการคัดเลือก และสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.ในการประชุมวันที่ 13 ส.ค.นี้  

เมื่อบอร์ด รฟท.เห็นชอบถือว่ากระบวนการคัดเลือกรองผู้ว่าฯ รฟท.ทั้ง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ และรองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ เสร็จครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยจะให้มีผลเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้พอดีกับการเกษียณอายุของนายวรวุฒิ มาลา 

รองผู้ว่าฯ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน วันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งจะมีการโยกย้ายให้ นายเอก สิทธิเวคิน 
รองผู้ว่าฯ กลุ่มอำนวยการ ไปดำรงตำแหน่งแทน จะทำให้รองผู้ว่าฯ รฟท. ทั้ง 3 ตำแหน่งเริ่มทำงานได้พร้อมกัน 

นายอำนวยกล่าวว่า การคัดเลือกรองผู้ว่าฯ รฟท.ครั้งนี้เป็นไปด้วยดี เนื่องจากมีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกที่เป็นธรรมและโปร่งใส ผู้สมัครทั้ง 4 คนทำงานกับรถไฟมาเป็นระยะเวลานาน แต่ละคนจึงถือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในงานที่ได้รับผิดชอบมาเป็นอย่างดี โดยในการคัดเลือกรองผู้ว่าฯ ในแต่ละตำแหน่งจะมีคะแนนด้านความอาวุโส, การศึกษา, ประวัติการทำงานผลงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังให้แสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมในแต่ละสายงานด้วย การคัดสรรครั้งนี้จึงค่อนข้างลงตัวและทุกคนที่ได้รับคัดเลือกสามารถทำงานในตำแหน่งได้ตามเป้าหมาย

รายงานข่าวคาดว่า นายอวิรุทธ์ ทองเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ 2. นายพีระเดช หนูขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  3. นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง จะได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้ว่าฯ รฟท.

การคัดเลือกรองผู้ว่าฯ รฟท.ครั้งนี้จะทำให้ รฟท.มีรองผู้ว่าฯ ตัวจริงครบ 7 คน (กลุ่มงาน) ตามโครงสร้างรฟท. จากที่ผ่านมา รฟท.ต้องตั้งรักษาการรองผู้ว่าฯ ในหลายตำแหน่งหลังจากมีการเกษียณอายุไป เนื่องจากมีการร้องเรียนวิธีการคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม อาทิ การให้ระดับรองผู้ว่าฯ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้บริหารในระดับเดียวกัน 


กำลังโหลดความคิดเห็น...