xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เคาะชื่อ 3 รองผู้ว่าฯ ส.ค.นี้ จัดทีมลุยงานหนักฟื้นฟูองค์กร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟท.เผย 4 ผู้สมัครชิงเก้าอี้รองผู้ว่าฯ ผ่านคุณสมบัติหมด คาดสัมภาษณ์ในสัปดาห์นี้เร่งสรุปชงบอร์ด ส.ค. มั่นใจไม่มีร้องเรียนหลังปรับเกณฑ์คัดเลือกให้เป็นธรรม ตั้งเป้าได้ตัวรองผู้ว่าฯ ทั้ง 3 ตำแหน่ง “เดินรถ, ยุทธศาสตร์, อำนวยการ” ลุยงาน 1 ต.ค. 63
รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากที่ รฟท.ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกรองผู้ว่าการ รฟท. (ระดับ 14) จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ และรองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ ระหว่างวันที่ 9 ก.ค.-20 ก.ค. 2563 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ยื่นสมัครจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายอวิรุทธ์ ทองเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ ยื่นสมัครทั้ง 3 กลุ่ม 2.  นายพีระเดช หนูขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยื่นสมัคร 2 กลุ่ม (ยุทธศาสตร์และอำนวยการ) 3. นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล ยื่นสมัครทั้ง 3 กลุ่ม 4. นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ยื่นสมัครทั้ง 3 กลุ่ม

นายอำนาย ปรีมนวงศ์ กรรมการ รฟท. ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นรองผู้ว่าการ (นักบริหาร 14) รฟท. กล่าวว่า จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรองผู้ว่าฯ รฟท. จำนวน 4 คนนั้นผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง 4 คนซึ่งได้ประกาศรายชื่อแล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้ง 4 คน ซึ่งกำหนดไว้ภายในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกคนได้ยื่นวิสัยทัศน์เข้ามาพร้อมกับใบสมัครอยู่แล้ว การสัมภาษณ์จะเป็นการซักถามเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปผลการคัดเลือกรองผู้ว่าฯ รฟท.ทั้ง 3 ตำแหน่งได้และนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ที่มี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานบอร์ดรฟท.พิจารณาอนุมัติในการประชุมเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งจะทำให้ รฟท.มีรองผู้ว่าฯ รฟท.ในทุกตำแหน่งครบถ้วน และทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุในเดือน ก.ย. 2563 นี้ เพื่อให้เริ่มทำงานในตำแหน่งได้ตั้งแต่เดือนต.ค. 2563 ทันที

ส่วนที่มีผู้สมัคร 4 คนนั้น นายอำนวยกล่าวว่า เป็นจำนวนที่ไม่มากไม่น้อย ซึ่งการคัดสรรครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงระเบียบ การคัดเลือกใหม่ให้เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรมมากที่สุด มีการเปิดกว้างผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถยื่นสมัครได้ทุกคน ส่วนการจะสมัครหรือไม่อยู่ที่แต่ละคนจะพิจารณา

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครรองผู้ว่าฯ รฟท.ทั้ง 3 ตำแหน่ง เช่น ต้องดำรงตำแหน่งนักบริหาร 13 (ผู้อำนวยการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และมีความรู้ความสามารถในด้านบริหาร เป็นนักบริหารมืออาชีพ

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะประธานบอร์ด รฟท. กล่าวว่า รฟท.มีภารกิจที่ต้องดำเนินการอีกมาก ดังนั้นจึงต้องการให้คัดเลือกรองผู้ว่าฯ ให้เรียบร้อยอย่างช้าที่สุดในเดือน ก.ย. นี้ เพื่อให้เริ่มงานในเดือน ต.ค. ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบในการคัดสรรระดับรองผู้ว่าฯ ให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคณะกรรมการคัดเลือกมาจากผู้แทนบอร์ด และผู้ว่าฯ รฟท. จากที่ผ่านมาให้ระดับรองผู้ว่าฯ รฟท.เข้ามาร่วมคัดเลือก ซึ่งอาจจะมองว่าไม่เหมาะสม

สำหรับโครงสร้าง รฟท. มีระดับรองผู้ว่าฯ จำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็น 1. กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน (นายวรวุฒิ มาลา จะเกษียณอายุ 30 ก.ย. 2563) 2. กลุ่มอำนวยการ (นายเอก สิทธิเวคิน มีคำสั่งให้โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563) 3. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (นายจเร รุ่งฐานีย) 4. กลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน (นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์) 5. กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า (นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล) 6. กลุ่มธุรกิจการเดินรถ (ปัจจุบันว่าง มีนายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รักษาการแทน) 7. กลุ่มยุทธศาสตร์ (ปัจจุบันว่าง มีนายพีระเดช หนูขวัญ รักษาการแทน)


กำลังโหลดความคิดเห็น...