xs
xsm
sm
md
lg

ร.ฟ.ท.ได้ฤกษ์เปิดรับสมัครรองผู้ว่าฯ 3 คน ปรับระเบียบ เกณฑ์เลือกเป็นธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร.ฟ.ท.ถึงเวลาปรับใหญ่ “นิรุฒ” จัดทีมรองผู้ว่าฯ โยก “เอก สิทธิเวคิน” จากอำนวยการคุมทรัพย์สิน แทน “วรวุฒิ” ที่จะเกษียณ 30 ก.ย. พร้อมเปิดคัดเลือกรองผู้ว่าฯ 3 คนแทนตำแหน่งที่ว่าง หลังปรับปรุงระเบียบใหม่ โปร่งใส เป็นธรรม

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นรองผู้ว่าการ (นักบริหาร 14) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่มี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นประธาน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. จำนวน 3 ตำแหน่งได้แก่ รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ, รองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์​ และรองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.-20 ก.ค. 2563

ปัจจุบันมีรองผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.ว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ (นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ เกษียณอายุตั้งแต่ ก.ย. 2561) โดยปัจจุบัน มีนายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล ทำหน้าที่รักษาการฯ และ รองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์ (นางสิริมา หิรัญเจริญเวช เกษียณอายุเมื่อ ก.ย. 2562) ปัจจุบันมีนายพีระเดช หนูขวัญ ทำหน้าที่รักษาการแทน

ขณะที่รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ ปัจจุบันคือ นายเอก สิทธิเวคิน แต่สาเหตุที่มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย นายเอก สิทธิเวคิน ให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กลุ่มธุรกิจ การบริหารทรัพย์สิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ทั้งนี้เพื่อแทนนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าฯ กลุ่มธุรกิจ การบริหารทรัพย์สิน ร.ฟ.ท.ที่จะครบเกษียณอายุในวันที่ 30 ก.ย. 2563 คาดว่าเพื่อให้การทำงานด้านบริหารทรัพย์สินมีความต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องการบริหารทรัพ์สินนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. ต้องการปรับปรุงการบริหารจัดการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากที่ดินรถไฟที่มีอยู่ 240,000 ไร่ เนื่องจากปัจจุบันสามารถพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ประมาณ 20,000 ไร่ มีรายได้ประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท/ปีเท่านั้น

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครรองผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.ทั้ง 3 ตำแหน่ง เช่น ต้องดำรงตำแหน่งนักบริหาร 13 (ผู้อำนวยการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และมีความรู้ความสามารถในด้านบริหาร เป็นนักบริหารมืออาชีพ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้เคยมีการเปิดคัดสรรตำแหน่งรองผู้ว่าฯ ที่ว่างอยู่มาแล้ว แต่ได้ยกเลิกการคัดเลือกไปเนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบ การคัดเลือกใหม่ให้เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม และเพื่อไม่ให้มีปัญหาร้องเรียนเหมือนที่ผ่านมา

ปัจจุบันโครงสร้าง ร.ฟ.ท.มีระดับรองผู้ว่าฯ จำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็น ด้านบริหารทรัพย์สิน, ด้านอำนวยการ, ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน, ด้านบริหารรถไฟฟ้า, ด้านเดินรถ, ด้านยุทธศาสตร์


กำลังโหลดความคิดเห็น...