xs
xsm
sm
md
lg

ผ่านหมด! 4 ผู้สมัครผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.คุณสมบัติครบ แสดงวิสัยทัศน์ 29 ม.ค.ชี้ขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์4 ผู้สมัครผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.ผ่านคุณสมบัติ นัด 29 ม.ค.แสดงวิสัยทัศน์ พัฒนาและฟื้นฟูกิจการ “อำนวย” เผยการบริหารงานและประสบการณ์แต่ละคนจะให้คะแนนรวมกับวิสัยทัศน์ มั่นใจชงบอร์ดพิจารณาใน ก.พ.เซ็นสัญญาได้ ยันปลดล็อกคำสั่ง ม.44 แล้ว

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. เปิดเผยว่า จากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.และมีผู้ยื่นสมัครจำนวน 4 รายนั้น เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วปรากฏว่าผ่านการพิจารณาทั้ง 4 ราย โดยได้กำหนดให้แสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารการพัฒนากิจการรถไฟในวันที่ 29 ม.ค. 2563 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะประเมินผล และให้คะแนนในวันเดียวกัน จากนั้นจะสรุปผลการสรรหาเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. ที่มีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานในเดือน ก.พ.นี้

ในการแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดนั้นจะให้เวลาคนละประมาณ 45 นาที โดยเป็นการแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนากิจการรถไฟให้เจริญก้าวหน้า มีความทันสมัย รวมถึงการแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูกิจการรถไฟ ประมาณ 30 นาที และตอบคำถามของกรรมการสรรหาฯ อีกประมาณ 15 นาที คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงบ่าย

“การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครยึดตามที่ได้ประกาศไว้ โดยคุณสมบัติทั่วไป เช่น อายุ, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เช่น วุฒิการศึกษา, ความรู้ความสามารถ กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน หรือระดับรองผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ระดับสูงสุดขององค์กร ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เปิดเผย สามารถตรวจสอบจากเอกสารข้อมูล งบดุลของหน่วยงาน หรือบริษัทที่เป็นต้นสังกัดของผู้ยื่นสมัครได้”

ในส่วนของข้อมูลอื่นในแง่การบริหารงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สมัครทั้ง 4 รายนั้น จะเป็นส่วนของการประเมินและให้คะแนน ซึ่งจะมีการพิจารณาข้อดี/ข้อเด่น และข้อด้อย/ข้อเสีย โดยคาดว่าขั้นตอนการสรรหาผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.ตามกรอบเวลาที่วางไว้

ส่วนกรณีที่มีข้อกังวลว่าเมื่อสรุปผลการสรรหาฯ ได้ตัวผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.คนใหม่แล้วจะยังไม่สามารถเซ็นสัญญาว่าจ้างเข้าทำงานได้ เนื่องจากคำสั่งมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ให้นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ร.ฟ.ท.ทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.ไปจนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น นายอำนวยยืนยันว่าไม่มีปัญหาแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้ ร.ฟ.ท.ได้ทำเรื่องผ่านไปที่กระทรวงคมนาคมถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อสอบถาม ซึ่งได้มีการปลดล็อกประเด็นนี้ไปหมดแล้ว และทำให้ ร.ฟ.ท.สามารถเปิดสรรหาผู้ว่าฯ ได้ไปจนถึงสามารถเซ็นสัญญาว่าจ้างได้ด้วย

@รอผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.คนใหม่ร่วมคัดสรร ตั้งรองผู้ว่าฯ 2 ตำแหน่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานบอร์ด ร.ฟ.ท.ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการ ร.ฟ.ท. ที่ 1/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งเลื่อนระดับและการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งรองผู้ว่าการ (นักบริหาร 14) โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นประธาน และมีกรรมการ จากบอร์ด ร.ฟ.ท. (นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), ผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. และ ร.ฟ.ท.เป็นกรรมการ รวม 5 คน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนในการพิจารณา ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่ให้ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ เป็นกรรมการคัดเลือก และเกิดข้อร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม

ปัจจุบันรองผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.ว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ (นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ เกษียณอายุเมื่อ ก.ย. 2561) และรองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ (นางสิริมา หิรัญเจริญเวช เกษียณอายุเมื่อ ก.ย. 2562)

นายอำนวยกล่าวว่า ในส่วนของการคัดสรรรองผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.นั้นจะเริ่มกระบวนการหลังจากกระบวนสรรหาผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะต้องการให้ผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.คนใหม่เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกด้วย เนื่องจากจะต้องทำงานร่วมกันในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...